logo PTBIOCH

logo FEBS

 

W dniu 27 kwietnia 2021 odbyło się zebranie Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Zebranie ponownie odbyło się w formie wirtualnej.

Program obrad zawierał:

1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu
3. Kongresy BIO: w 2021 i latach przyszłych 
4. Organizacja Walnego Zgromadzenia w roku 2021 i zakończenie obecnej kadencji Towarzystwa
5. Finanse Towarzystwa- stan obecny i budżet na rok 2022 
6. Stan wydawnictw PTBioch 
7. Seminaria PTBioch Nowe oblicza biochemii 2020/2021 oraz 2021/2022 
8. Nagrody PTBioch za rok 2020 
9. Aktualna sytuacja Towarzystwa oraz działalność Oddziałów 
10.Głos PTBioch w Radzie Towarzystw Naukowych na temat utworzenia Akademii Kopernikańskiej 
11.Sprawy członkowskie, przyjęcia nowych członków 
12.1nformacje bieżące, wolne głosy, dyskusja
13. Zakończenie posiedzenia

Podczas posiedzenia, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjął decyzję o odwołaniu Kongresu BIO, który miał odbyć się w Lublinie we wrześniu tego roku. Decyzja ta została podjęta w oparciu o wszechstronną analizę aktualnej i spodziewanej we wrześniu sytuacji wywołanej zagrożeniami zdrowotnymi. Analizę tę, którą przedstawił Komitet Organizacyjny, w pełni zaakceptowali członkowie Zarządu Głównego.

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej