logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 99 lat, dnia 16 grudnia 2020 zmarł w Madison, Wisconsin, Profesor Wacław Szybalski, jeden z najwybitniejszych genetyków współczesnych

Profesor od wielu lat rozsławiał w świecie dobre imię Polski, czynnie wspomagał środowiska przyrodnicze w kraju, był szczególnie związany z ośrodkiem gdańskim

Profesor był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz doktorem honorowym wielu polskich uczelni

Cześć Jego pamięci

Prezes, Zarząd Główny oraz członkowie
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

 

szybalskiAN001

biografia Profesora Wacława Szybalskiego
wydana w wersji angielsiej
przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA