logo PTBIOCH

logo FEBS

 

27 stycznia 2021 roku, na platformie ZOOM WEBINAR odbyła się 9 Konferencja MITOCHONDRION ON-LINE. Tegoroczna Konferencja była kontynuacją spotkań bioenergetycznych, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne od 2008 roku. Wcześniej odbyły się one w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Mikołajkach. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Biochemiczne (Sekcja Bioenergetyki) oraz Polskie Towarzystwo Biofizyczne. W programie Konferencji znalazł się wykład prof. Wolframa S. Kunza (Uniwersytet w Bonn, Niemcy) oraz 26 krótkich prezentacji wygłoszonych przez doktorantów. Prezentacje wygłosili przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w Polsce. Tematyka Konferencji dotyczyła regulacji metabolizmu, bioenergetyki komórkowej i molekularnej oraz biofizyki błon. W wykładach wzięło udział blisko 120 uczestników zarejestrowanych na platformie ZOOM WEBINAR i śledzących retransmisję Sympozjum na Facebooku. Głównymi organizatorami Konferencji byli Adam Szewczyk (współprzewodniczący; Sekcja Bioenergetyczna Polskiego Towarzystwa Biochemicznego), Piotr Bednarczyk (współprzewodniczący, Prezes Polskiego Towarzystwa Biofizycznego) a także Piotr Koprowski, Bogusz Kulawiak, Antoni Wrzosek i Monika Żochowska z Instytutu Nenckiego. W anonimowej ankiecie uczestnicy konferencji wskazali najciekawsze prezentacje doktoranckie (w kolejności alfabetycznej): Adrianna Budzyńska, Rafał P. Kampa, Magda Krakowczyk, Monika Prill, Daria Rotko i Ines C. M. Simoes. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy gościć Państwa na kolejnej konferencji MITOCHONDRION.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA