logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

Prof. Małgorzata Zakrzewska to absolwentka Politechniki Wrocławskiej, pracuje na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2005 r. w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej UWr. Staż podoktorski odbyła w Institute for Cancer Research w Oslo, a habilitację w dyscyplinie biochemia otrzymała w 2015 r. W swojej pracy naukowej zajmuje się białkami FGF i ich receptorami. Bada różnorodne aspekty ich aktywności biologicznej, takie jak mechanizmy regulacji szlaków sygnalizacyjnych, endocytozy, czy wewnątrzkomórkowego transportu. Opisała, między innymi, dwa nowe mechanizmy dezaktywacji FGFR1 i wskazała rolę translokowanych białek FGF1 i FGF2 we wnętrzu komórki, wykazując ich antyapoptotyczną aktywność. Ostatnio odkryła, że FGF12, dotychczas uważany za białko wewnątrzkomórkowe, jest zdolny do aktywacji receptora FGF. Jest stypendystką FNP, MNiSW, L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, a także finalistką Nagród Naukowych Polityki.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

Nowe Oblicza biochemii - podsumowanie

Nowe Oblicza biochemii - podsumowanie

Przez czały trudny ubiegły rok przygotowywaliśmy dla Państwa wykłady w Cyklu "Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021". Z nadejściem końca roku akademickeiego kończymy tegoroczny cykl. Wkrótce jednak przygotujemy dla Państwa letnią niespodziankę. Wszystkie wykłady są dostepne na naszym kanale YouTube.

więcej więcej