logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

Prof. Małgorzata Zakrzewska to absolwentka Politechniki Wrocławskiej, pracuje na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2005 r. w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej UWr. Staż podoktorski odbyła w Institute for Cancer Research w Oslo, a habilitację w dyscyplinie biochemia otrzymała w 2015 r. W swojej pracy naukowej zajmuje się białkami FGF i ich receptorami. Bada różnorodne aspekty ich aktywności biologicznej, takie jak mechanizmy regulacji szlaków sygnalizacyjnych, endocytozy, czy wewnątrzkomórkowego transportu. Opisała, między innymi, dwa nowe mechanizmy dezaktywacji FGFR1 i wskazała rolę translokowanych białek FGF1 i FGF2 we wnętrzu komórki, wykazując ich antyapoptotyczną aktywność. Ostatnio odkryła, że FGF12, dotychczas uważany za białko wewnątrzkomórkowe, jest zdolny do aktywacji receptora FGF. Jest stypendystką FNP, MNiSW, L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, a także finalistką Nagród Naukowych Polityki.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

Składki członkowskie w roku 2022

Składki członkowskie w roku 2022

Przypominamy, że składki członkowskie za rok bieżący należy opłacić do 31 marca. Wysokość składek roku 2022: pełna - 100 zł ulgowa - 50 zł małżeńska - 150 zł Do skorzystania ze składek ulgowych uprawnieni są: studenci, doktoranci oraz emeryci zainteresowani prenumeratą Postępów Biochemii. Zwracamy się...

więcej więcej