logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Dzięki prowadzonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projektowi "Odpowiedzialny społecznie Proto_lab", zespół interdyscyplinarny podjął się opracowania prototypu Bezpiecznego Transportera Materiału Zakaźnego. Interdyscyplinarny zespół projektowy tworzą: Robert Nowak, Dorota Kostrzewa-Nowak, Paweł Wityk, Andrzej Ciechanowicz, Anna Wierzbicka – Woś, Alicja Trzeciak-Ryczek, Agata Kulińska, Joanna Kubaszewska, Natalia Przybylska i Waldemar Gos.

Opis skrócony projektu prezentuje jego założenia i cele.

"Diagnostyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 wymaga przetransportowania materiału do badań w sposób zabezpieczający samą próbkę przed degradacją, jak również zapewniający bezpieczeństwo osobom transportującym. Opracowany w pierwszym komponencie prototyp bezpiecznego transportera materiału zakaźnego spełnia oba te warunki i jest zgodny z wytycznymi PHZ-PIB odnośnie transportowania materiału biologicznego.

Celem niniejszego projektu jest dopracowanie konstrukcji oraz właściwości transportera w odpowiedzi na sugestie i uwagi, które będą zgłoszone przez jednostkę testującą w warunkach rzeczywistych, tak by zapewnić maksymalną ergonomię użytkowania przy zachowaniu właściwości zabezpieczających transportera.
W obecnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń wprowadzonych przez odpowiednie służby, kluby i organizacje sportowe prowadzą swoją działalność szkoleniową oraz rozgrywkową (np. piłkarska Ekstraklasa). Wiąże się to z koniecznością testowania sportowców na obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z tego też względu opracowywany transporter umożliwi pobieranie próbek w miejscach zgrupowania / szkolenia i bezpieczne ich przetransportowanie do odpowiedniego laboratorium. Będzie to zatem, obok zabezpieczenia samej próbki, rozwiązaniem logistycznym ułatwiającym pracę klubów i organizacji sportowych.
Podjęte działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19."

Wymiary transportera (na obecnym etapie; po badaniach fokusowych mogą ulec pewnej zmianie) to ok. 11 cm wysokości i ok 4,5 cm szerokości. Transportery są na bazie sześciokąta foremnego, dzięki czemu w transporcie zbiorczym dłużej będą utrzymywały zadaną temperaturę. Posiadają też adsorbent neutralizujący na wypadek uszkodzenia próbki. Jak to jest przedstawione na filmie, projekt transportera został zgłoszony jako wynalazek (zgłoszenie krajowe i międzynarodowe) – autorzy czekają na odpowiedź Urzędu Patentowego.

Pod tym linkiem jest bezpośredni dostęp do filmu.
https://tiny.pl/rbdx4

Obecnie, w ramach tzw. II komponentu tego projektu prototyp jest dopracowywany tak, by stworzyć wersję niemal gotową do produkcji na szeroką skalę. Pomysłodawcy są obecnie na etapie konsultacji z diagnostami laboratoryjnymi, by mogli oni po zapoznaniu się z założeniami prototypu, wyrazić swoją opinię na ten temat.

O wyrażenie Opinii autorzy projektu proszą poprzez wypełnienie ANKIETY dostępnej pod linkiem:

https://forms.office.com/r/wf0L7z4zqa

Zapytania, uwagi, komentarze można kierować do współautora projektu p. dr Roberta Nowaka w US - robert.nowak@usz.edu.pl

Oficjalne informacje na temat m.in. projektu są dostępne tutaj:
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/czas-na-testy-w-warunkach-rzeczywistychuczelnie-sprawdza-piec-prototypow-urzadzen-do-walki-z?fbclid=IwAR0Ibn6Lq_Gdfbzakl_WU8z-Vvqy9rhTa-btZQ3HhH4xDP48IDvCeQE_SQA

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej