logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz – chemik i biolog, profesor nauk biologicznych. Od 2011 roku dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej ICHB PAN, w ramach którego, prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Obiektami jego zainteresowań są genomy zarówno wirusowe, roślinne jak i człowieka. Projekty obecnie realizowane dotyczą: genomiki populacyjnej człowieka, archeogenomiki, genomiki strukturalnej roślin, quasi-gatunków wirusowych oraz molekularnego podłoża procesu regeneracji. Poza działalnością naukową pasjonuje się filozofią i historią. Prof. Figlerowicz jest także spiritus movens działalności podjętej przez ICHB PAN na rzecz walki z pandemią COVID-19. Z jego inicjatywy powstała Wirusowa Grupa Wsparcia, zajmująca się diagnostyką COVID-19 oraz opracowaniem i wprowadzeniem do produkcji pierwszych w pełni polskich testów genetycznych do wykrywania SARS-CoV-2 oraz SARS-CoV-2 i grypy.

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Piotr Laidler we władzach FEBS

Piotr Laidler we władzach FEBS

Prof. Piotr Laidler, wice-prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, został wybrany do władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na stanowisko Congress Counselor.

więcej więcej