logo PTBIOCH

logo FEBS

 

WIESŁAW ANTONI MAKAREWICZ

Profesor nauk medycznych

Wiesław Antoni Makarewicz urodził się 13 czerwca 1935 r. w Wilnie. Po repatriacji w 1945, rodzina Makarewiczów osiadła w Gdańsku. W roku 1960 r. młody Wiesław ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku i w Zakładzie Chemii Fizjologicznej pod kierunkiem prof. Włodzimierza Mozołowskiego kontynuował pracę naukową, którą rozpoczął jeszcze jako student. W roku 1964 uzyskał doktorat z biochemii, a w 1975 r. habilitował się pod kierunkiem prof. Mariusza Żydowo i objął funkcję docenta. Tytuł profesora uzyskał w 1988 r., a profesora zwyczajnego w 1995 r., stale pracując w Katedrze i Zakładzie Biochemii AMG. Jego pasją naukową były enzymy przemian amoniaku w różnych organizmach. Badał je również na stażach zagranicznych w Plymouth (Wielka Brytania, 1977-78) i w Houston (USA, 1977-78). Kilka lat pracował również jako diagnosta laboratoryjny w Szpitalu Kolejowym w Gdańsku i uzyskał specjalizację w tym zakresie.

Jego dziełem życia rozpoczętym od początku lat 90. XX w. była organizacja i kierowanie, jako pierwszy dziekan w latach 1993-1999, Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i AMG. Zainicjował wniosek i koordynował projektem unijnym TEMPUS (ok. 0,5 mln Euro) mającym na celu utworzenie struktur nowego wydziału dzięki integracji środowisk naukowych dwóch uczelni i kolejno jego umiędzynarodowienie. Był również kierownikiem Katedry Biotechnologii Medycznej oraz Zakładu Enzymologii Molekularnej utworzonych w strukturze nowego wydziału. Jako autor, współautor i redaktor wydał 60 publikacji, w tym 4 książki oraz wypromował 3 doktorów.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym od 1958 roku Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w którym przewodniczył Oddziałowi Gdańskiemu w latach 1984-1996.  Brał udział w pracach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i  European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man w latach 1997-1999. Kilkukrotnie organizował ogólnopolskie zjazdy biochemików oraz międzynarodowy kongres badaczy metabolizmu puryn i pirymidyn u człowieka w roku 1999.

Lata 90-te i przełom wieków były czasem wielu zmian na uczelniach, w tym medycznych w Polsce. Dotyczyło to demokratyzacji zarządzania, kształcenia w zawodach medycznych, upowszechniania nauki oraz inwestycji w restrukturyzację starych i tworzeniu nowych struktur w opiece zdrowotnej, szczególnie na poziomie referencyjnym. W tych wszystkich działaniach brał udział Profesor Wiesław Makarewicz jako wieloletni członek Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan, Prorektor, Rektor, członek licznych gremiów powoływanych  w uczelniach i w krajowych samorządach wyższych uczelni. Szczegółowy opis jego pracy i osiągnięć w różnych dziedzinach powstanie niewątpliwie w przyszłości.

Trudno zapomnieć o jego pracy redaktorskiej i translacyjnej w popularyzacji nauki, historii instytucji, osób, zwyczajów akademickich szczególnie w relacji wileńsko-gdańskiej oraz w pracy społecznej i filantropii. Całe swoje długie życie był aktywnym badaczem kierującym się zasadą ciekawości wobec świata i szacunku wobec drugiego człowieka.

Został doceniony za pracę i działalność społeczną przyznaniem wielu odznaczeń i honorów. Należą do nich: Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988), Medal Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku (1995), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998), Medal Wojewody Pomorskiego Sint Sua Praemia Laudi (2004), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Medal Uniwersytetu Gdańskiego (2005), Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae przyznana przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku (2017) oraz Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati (2018) i Medal 50-lecia UG (2021). W roku 2018 wyróżniony został godnością Aesculapius Gedanesis.

Msza święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona 28 grudnia 2021 r. o godz. 11:30 w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 3b w Gdańsku - Wrzeszczu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13:30 w Kaplicy Nowej na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku, ul. Srebrniki 1, około godz. 14:00 nastąpi odprowadzenie na Cmentarz. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji i nieprzynoszenie kwiatów. Podczas uroczystości pogrzebowych odbędzie się kwesta na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. Zgodnie z wolą Zmarłego można również przekazać darowizny na rzecz Hospicjum (nr konta 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001; fundacjahospicyjna.pl) lub Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom (nr konta 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748; lekarzomseniorom.pl).

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej