logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim:

IV Ogólnopolska Konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię

W dniu 27 listopada 2021 r. odbyła się już IV Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię. Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię, biologię, medycynę, inżynierię biomedyczną, rolnictwo, technologię żywności i nauki pokrewne. Celem konferencji było zatem przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej dyscypliny naukowej mającej różnorodne zastosowanie w gospodarce.

W tym roku z powodu panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej spotkaliśmy się po raz kolejny wykorzystując platformę Zoom. Transmisję z konferencji można było również obserwować w mediach społecznościowych na profilu Facebook (https://www.facebook.com/IVOKBNMI).

Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Biotechnologii OPERON przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Komisja Biotechnologii Odział PAN w Poznaniu i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Sponsorem nagród książkowych dla zwycięzców w konkursie na najlepszą prezentację był również Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a także firma „Ale fartuch”, będąca producentem odzieży laboratoryjnej. Patronat medialny nad konferencją objął portal Biotechnologia.pl.

Obrady konferencji otworzyli: Prorektor ds. studiów UPP prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, prof. dr hab. Anna Kryszak, prof. dr hab. Cezary Mądrzak i prof. dr hab. Piotr Szulc, pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych.

Wykład inauguracyjny pt. „Jak działąją terapeutyczne mRNA i jak je ulepszyć za pomocą modyfikacji genetycznych” wygłosiła dr hab. Joanna Kowalska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wystąpienia w ramach tegorocznej konferencji były prezentowane w dwóch blokach tematycznych: „Lepsze życie z biotechnologią” i „Biotechnologia eksperymentalna”. Zostały przedstawione nie tylko w formie wykładów, ale również 15-minutowych prezentacji ustnych. W trakcie konferencji swoje doniesienia naukowe przedstawili studenci biotechnologii oraz doktoranci z krajowych uczelni wyższych, a także studenci innych kierunków, gdzie elementy biotechnologii znajdują zastosowanie. Na konferencję zaproszeni byli również wykładowcy z różnych uczelni wyższych, a także pracownicy instytucji naukowych.

Wykład pt. „Nanomateriały do potencjalnych zastosowań w biomedycynie” rozpoczynający sesję „Lepsze życie z biotechnologią” wygłosiła dr hab. Anna Woźniak z Katedry Biochemii i Biotechnologii UPP. Kolejną sesję, “Biotechnologia eksperymentalna”, rozpoczął wykład zatytułowany „With a little help from my friends…, czyli o grze zespołowej w kształtowaniu potencjału rozwojowego oocytów i zarodków in vitro”, który wygłosił dr hab. Piotr Pawlak z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt UPP.

W konferencji wzięło udział łącznie 149 uczestników, spośród nich referaty wygłosiło 14 osób. W każdym z wymienionych bloków tematycznych Komitet Naukowy konferencji wyłonił najlepszą prezentację ustną.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że nagrody otrzymali:

- w sesji “Lepsze życie z biotechnologią

  • I miejsce – Nina Bortnik (Katedra Biochemii i Biotechnologii, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) za prezentację pt. “Badanie asocjacji polimorfizmów genu receptora estrogenowego typu alfa (oraz genu apolipoproteiny E z udarem mózgu w populacji polskiej”;
  • II miejsce – Anna Janczewska (Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) za prezentację “Wpływ warunków uprawy na zawartość wybranych składników aktywnych w częściach anatomicznych boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus L.);
  • III miejsce – Katarzyna Wojtyniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) za prezentację pt. „Endofity grzybowe zasiedlające rośliny zielne”.
  • w sesji “Biotechnologia eksperymentalna
  • I miejsce – Karolina Buszka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego) za prezentację pt. “Wiązanie komórek linii raka jajnika skov-3 do silanizowanych powierzchni szklanych, jako element rozwoju narzędzi detekcji krążących komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentów”;
  • II miejsce – Kinga Maziec (Katedra Biochemii i Biotechnologii, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) za prezentację “Synteza stilbenów w zawiesinowych kulturach komórkowych Vitis vinifera L.”;
  • III miejsce – Aleksandra Telichowska (Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii w Dąbrówce) za prezentację pt. „Potencjał przeciwdrobnoustrojowy związków biologicznie aktywnych czeremchy (Prunus padus i Prunus serotina L.) – studium przypadków”.

Trwające do godzin popołudniowych spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i pomimo zmęczenia uczestnicy chętnie zadawali pytania i uczestniczyli w ożywionej dyskusji.

Serdecznie dziękujemy laureatom i wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział w konferencji i mamy nadzieję spotkać się za rok w trybie stacjonarnym- w murach naszej Uczelni.

prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek, Opiekun KNSB “Operon”

Komitet Organizacyjny

prof. UAM dr hab. Michał Rurek

sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

zdjęcia wykonała: prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowsk

 

 

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej