logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o przesyłanie kandydatur do nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2021 roku. 

Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika "Postępy Biochemii". 


Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. 


Zgłoszenie należy przesyłać na adres e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl 

Zgłoszenie winno zawierać 

  1. a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego. (dostępnego rówież w zakładce Nagrody i Stypendia / W. Drabikowskiego)
  2. b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF 
  3. c) kopie recenzji w formacie PDF. 

Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31 sierpnia.

Przewodnicząca Komisji Nagrody 

Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz 

 

 

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
Zakład Bioenergetyki
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Wydział Biologii
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
tel.: +61-8295881

Wieslawa Jarmuszkiewicz, Prof. PhD
Department of Bioenergetics
Institute of Molecular Biology and Biotechnology
Faculty of Biology
Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytu Poznanskiego 6
61-614 Poznan, Poland
Tel.: +48-61-8295881

 

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej