logo PTBIOCH

logo FEBS

 

 

Koleżanki, Koledzy - Szanowni Państwo,

            Co roku Polskie Towarzystwo Biochemiczne wyróżnia jedną publikację, z biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko rozumianej biologii eksperymentalnej - prestiżową nagrodą imienia J. K. Parnasa (1984-1949), wybitnego polskiego biochemika, ojca polskiej biochemii, współodkrywcy glikolizy fosforylującej.

            Regulamin przewiduje, że praca ma być praca wykonana całkowicie w laboratorium na terenie Polski. Wyboru publikacji dokonuje Komisja Konkursowa powołana na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Wszyscy autorzy nagrodzonej pracy otrzymują dyplomy, a autor korespondencyjny jest zapraszany do wygłoszenia wykładu na Zjeździe PTBioch-u, a w okresie pomiędzy Zjazdami na specjalnej Gali organizowanej przez Zarząd Główny PTBioch. Oprócz dyplomu autorzy otrzymują nagrodę pieniężną. Co roku nasz kolega, honorowy członek naszego Towarzystwa Pan dr Piotr Chomczyński jest donatorem tej nagrody.

            Komisja korzysta z pomocy Zespołu Pani Prof. Makałowskiej. Zespól wybiera prace, które spełniają nasze kryteria. W ubiegłym roku były to prace o IF> 4 oczywiście opublikowane w laboratorium w Polsce. Opracowany przez Zespół zbiór liczył 1603 publikacji, samo uważne przeczytanie takiej ilości prac, w krótkim czasie nie jest możliwe, dlatego obecnie poprosimy o zbiór prac o IF>7. Taki zbiór nie będzie obejmował publikacji takich jak JBC, w których wielokrotnie ukazywały się prace ważne, wielokrotnie cytowane. Nie chcielibyśmy przeoczyć żadnej ważnej pracy dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc.

Zgodnie z regulaminem, każdy samodzielny pracownik naukowy może zgłosić pracę do nagrody jeśli uzna, że dana praca stanowi istotne novum w danej dziedzinie. Do nagrody można zgłaszać prace opublikowane w 2021r. Zgłoszenia powinny zawierać: nazwiska autorów wraz z ich afiliacją, tytuł pracy, nazwę czasopisma oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego zgłaszający uważa, że publikacja zasługuje na nagrodę. Zgłoszenia kierowane na adres Biura PTBioch przyjmujemy do 31 marca br.

Andrzej Dżugaj, Przewodniczący Komisji

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej