logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

Dr hab. Iwona Wojda jest pracownikiem Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat obroniła w 1999 roku, a następnie odbyła staż podoktorski we Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej. Od 2001 roku zajmuje się odpowiedzią immunologiczną owadów. W 2004 roku uzyskała krótkoterminowe stypendium EMBO na pobyt w CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) w Instytucie Genetyki Molekularnej w Gif-sur Yvette, realizując przez 4 miesiące projekt Functional genomic analysis of Drosophila innate immune response. W macierzystej uczelni prowadzi badania dotyczące plastyczności odpornościowej Galleria mellonella. Badania były finansowane ze środków NCN. Aktualnie jest kierownikiem projektu badawczego zatytułowanego Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas entomophila. Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej