logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

Dr hab. Iwona Wojda jest pracownikiem Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat obroniła w 1999 roku, a następnie odbyła staż podoktorski we Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej. Od 2001 roku zajmuje się odpowiedzią immunologiczną owadów. W 2004 roku uzyskała krótkoterminowe stypendium EMBO na pobyt w CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) w Instytucie Genetyki Molekularnej w Gif-sur Yvette, realizując przez 4 miesiące projekt Functional genomic analysis of Drosophila innate immune response. W macierzystej uczelni prowadzi badania dotyczące plastyczności odpornościowej Galleria mellonella. Badania były finansowane ze środków NCN. Aktualnie jest kierownikiem projektu badawczego zatytułowanego Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas entomophila. Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

Składki członkowskie w roku 2022

Składki członkowskie w roku 2022

Przypominamy, że składki członkowskie za rok bieżący należy opłacić do 31 marca. Wysokość składek roku 2022: pełna - 100 zł ulgowa - 50 zł małżeńska - 150 zł Do skorzystania ze składek ulgowych uprawnieni są: studenci, doktoranci oraz emeryci zainteresowani prenumeratą Postępów Biochemii. Zwracamy się...

więcej więcej