logo PTBIOCH

logo FEBS

Prof. Piotr Laidler, wice-prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, został wybrany do władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na stanowisko Congress Counselor. Przez najbliższe 3 lata będzie nadzorował organizację Kongresów FEBS.
Piotr Laidler ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1979 obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie. Odbył staże naukowe w USA na Purdue University i University of South Carolina. W 1986 był profesorem wizytującym na Purdue University. W 1993 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, a w 2004 tytuł profesora nauk medycznych. Od 2005 do 2008 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego CM UJ ds. współpracy międzynarodowej i nauki. W latach 2012–2016 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. W 2016 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Edynburskiego.

PLgr

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Piotr Laidler we władzach FEBS

Piotr Laidler we władzach FEBS

Prof. Piotr Laidler, wice-prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, został wybrany do władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na stanowisko Congress Counselor.

więcej więcej