logo PTBIOCH

logo FEBS
 
W dniu 25 października 2022 roku o godzinie 14:00 w sali 113 Centrum Dydaktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Medyków 12c.
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Katowickiego PTBioch.
Obecni na Zabraniu członkowie PTBioch jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności przedstawione przez Przewodniczącego Oddziału prof. Aleksandra Sieronia.
Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Katowickiego PTBioch, na kadencję 2022 – 2025: prof. dr hab. Aleksander Sieroń (ŚUM) – Przewodniczący; dr hab n.med. Katarzynę Gawron (ŚUM)  – Z-ca Przewodniczącego; dr hab n.med. Annę Balcerzyk-Matić  (ŚUM)– Sekretarz. Komisję Rewizyjną reprezentują: dr n. med. Tomasz Iwanicki i dr n. med. Tomasz Nowak.
 
Nowy Zarzd 2022
 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej