logo PTBIOCH

logo FEBS

Omówiono m.in. strukturę programu naukowego zjazdu, udział innych towarzystw przyrodniczych, prezentację firm biotechnologicznych oraz zasady finasowania zjazdu. Już wkrótce opublikowana zostanie strona internetowa planowanego wydarzenia.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania (od lewej): Robert Nowak (Uniwersytet Szczeciński), Teresa Wesołowska (ZG PTBioch), Adam Szewczyk (Prezes PTBioch), Barbara Dołęgowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego PTBioch), Piotr Laidler (wice Prezes PTBioch) oraz Katarzyna Fischer (Pomorski Uniwersytet Medyczny).

IMG 6852

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej