logo PTBIOCH

logo FEBS
 
W dniu 2 listopada w Oddziale Szczecińskim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Sprawozdanie z działalności oddziału w latach 2014-2022 wygłosiła Przewodnicząca O/Szczecińskiego prof. dr hab. Barbara Dołęgowska. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTBioch, na kadencję 2022 – 2025 w skłądzie: Przewodnicząca - Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska, Wiceprzewodnicząca - Dr Katarzyna Fischer, Sekretarz - Dr Dorota Kostrzewa-Nowak,Członkowie Zarządu:
Dr Marta Budkowska,Dr Robert Nowak; Komisja Rewizyjna:Przewodnicząca: Prof. dr hab. Violetta Dziedziejko, Członkowie Zarządu:Prof. Dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka, Dr Natalia Serwin.
 
Wadze Oddziau PTBioch w Szczecinie
 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej