logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 8 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Białostockim. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Białostockiego PTBioch, na kadencję 2022 – 2025 w składzie: Prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko - Przewodnicząca; Dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk - Sekretarz; Cłonkowie Zarządu: Dr hab. Andrzej Bajguz, Dr hab. Wojciech, Dr hab. Tomasz Rusak. Komisja Rewizyjna: Dr hab. Iwona Radziejewska i Dr Anna Tokarzewicz.

Bialystok

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej