logo PTBIOCH

logo FEBS

Sprawozdanie z działalności Oddziału przedstaiła Przewodnicząca dr hab. Anna Jakubowska. Podczas zebrania wyłoniono nowe władze Zarządu Oddziału Toruńskiego PTBioch na kadencję 2022-2025 w skladzie: Maciej Ostrowski (Katedra Biochemii UMK) – Przewodniczący,  Anna Ciarkowska (Katedra Biochemii UMK)  – Sekretarz, Magdalena Wujak (Katedra Chemii Leków, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu) – Członek Zarządu.

Torun

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej