logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 14 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim PTBioch. Dotychczasowy przewodniczący O/Gdańskiego, prof. dr hab. Andrzej Składanowski (Gdański Uniwersytet Medyczny) przedstawił sprawozdanie z działalności w upływającej przedłużonej kadencji. Po krótkiej dyskusji przewodniczący i v-ce przewodnicząca prof. dr hab. Zofia Mazerska (Politechnika Gdańska) uzyskali aprobatę zgromadzonych za działalność w tym okresie po czym jednogłośnie przedłużono kadencję Zarządu na lata 2022-2025. Dodatkowo obsadzono wakujące dotąd stanowisko Sekretarza Oddziału, które objęła prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański). Zarząd zobowiązał się do stworzenia warunków do wyboru członków Komisji Rewizyjnej O/Gdańskiego w najkrótszym możliwym czasie.

Ukonstytuowały się zatem nowe władze Oddziału Gdańskiego PTBioch w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, Przewodniczący,

prof. dr hab. Zofia Mazerska, V-ce przewodnicząca,

prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Sekretarz

 

Gdansk

Od lewej: Przewodniczący Andrzej Składanowski, V-ce przewodnicząca Zofia
Mazerska i Sekretarz Ewa Łojkowska

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarna Konferencję "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" , która odbędzie się w dniach 14 - 16 czerwca 2023, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37a w Toruniu....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu Głównego połączone z Galą rozdania nagród PTBioch oraz wykładem laureata nagrody im. JK Parnasa

więcej więcej