logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 14 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim PTBioch. Dotychczasowy przewodniczący O/Gdańskiego, prof. dr hab. Andrzej Składanowski (Gdański Uniwersytet Medyczny) przedstawił sprawozdanie z działalności w upływającej przedłużonej kadencji. Po krótkiej dyskusji przewodniczący i v-ce przewodnicząca prof. dr hab. Zofia Mazerska (Politechnika Gdańska) uzyskali aprobatę zgromadzonych za działalność w tym okresie po czym jednogłośnie przedłużono kadencję Zarządu na lata 2022-2025. Dodatkowo obsadzono wakujące dotąd stanowisko Sekretarza Oddziału, które objęła prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański). Zarząd zobowiązał się do stworzenia warunków do wyboru członków Komisji Rewizyjnej O/Gdańskiego w najkrótszym możliwym czasie.

Ukonstytuowały się zatem nowe władze Oddziału Gdańskiego PTBioch w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, Przewodniczący,

prof. dr hab. Zofia Mazerska, V-ce przewodnicząca,

prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Sekretarz

 

Gdansk

Od lewej: Przewodniczący Andrzej Składanowski, V-ce przewodnicząca Zofia
Mazerska i Sekretarz Ewa Łojkowska

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej