logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 14 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim PTBioch. Dotychczasowy przewodniczący O/Gdańskiego, prof. dr hab. Andrzej Składanowski (Gdański Uniwersytet Medyczny) przedstawił sprawozdanie z działalności w upływającej przedłużonej kadencji. Po krótkiej dyskusji przewodniczący i v-ce przewodnicząca prof. dr hab. Zofia Mazerska (Politechnika Gdańska) uzyskali aprobatę zgromadzonych za działalność w tym okresie po czym jednogłośnie przedłużono kadencję Zarządu na lata 2022-2025. Dodatkowo obsadzono wakujące dotąd stanowisko Sekretarza Oddziału, które objęła prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański). Zarząd zobowiązał się do stworzenia warunków do wyboru członków Komisji Rewizyjnej O/Gdańskiego w najkrótszym możliwym czasie.

Ukonstytuowały się zatem nowe władze Oddziału Gdańskiego PTBioch w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, Przewodniczący,

prof. dr hab. Zofia Mazerska, V-ce przewodnicząca,

prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Sekretarz

 

Gdansk

Od lewej: Przewodniczący Andrzej Składanowski, V-ce przewodnicząca Zofia
Mazerska i Sekretarz Ewa Łojkowska

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej