logo PTBIOCH

logo FEBS

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbędzie się 8 grudnia (czwartek) o godzinie 14:00 ( I termin, a w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania – w II terminie o godzinie 14:15) w sali 151 B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, Akademicka 19, Lublin ( I piętro).

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej