logo PTBIOCH

logo FEBS

Komisja w składzie:

Prof. dr hab. Jan Barciszewski (Poznań, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN), Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski (Warszawa, lBB PAN oraz UW), Prof. dr hab. Andrzej Dżugaj (Wrocław, UWr.) - przewodniczacy, Prof. dr hab. Marian Kochman (Wrocław, Politechnika), Prof. dr hab. Joanna Kufel (Warszawa, UW), Prof. dr hab. Marcin Nowotny (Warszawa, międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), 7. Prof. dr hab. Dariusz Rakus (Wrocław, UWr.), 8. Dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna (Kraków, lnst. Farmakologii PAN), 9. Dr hab. Benedykt Władyka (Kraków, UJ)

postanowiła przyznać tegoroczną Nagrodę im JK. Parnasa za pracę 

Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages, Natalia Ochocka, Pawel Segit, Kacper Adam Walentynowicz, Kamil Wojnicki, Salwador Cyranowski, Julian Swatler, Jakub Mieczkowski & Bozena Kaminska, Nat Commun. 2021 Feb 19;12(1):1151

uznając ją "za za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w roku 2021 z zakresu biochemii lub biologii doświadczalnej, wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski".

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej