logo PTBIOCH

logo FEBS

Komisja ds. Nagrody im. Bolesława Skarżyńskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Elżbiety Czarniewskiej z Instytutu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyznała nagrodę Łukaszowi Bijoch, Martynie Pękała i Annie Beroun, z Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckeigo PAN w Warszawie, za najlepszy artykuł opublikowany w kwartalniku "Postępy Biochemii" w roku 2021 pt.:Molekularne podstawy działania wybranych substancji psychoaktywnych(Postępy Biochemii, Tom 67, Nr 2/2021, str. 141-156).

Artykuł dostępny jest na stronie wydawnictwa Postępy Biochemii: https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB/article/view/376

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarna Konferencję "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" , która odbędzie się w dniach 14 - 16 czerwca 2023, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37a w Toruniu....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu Głównego połączone z Galą rozdania nagród PTBioch oraz wykładem laureata nagrody im. JK Parnasa

więcej więcej