logo PTBIOCH

logo FEBS
Przypominamy, że składki członkowskie należy opłacać na bieżąco, to jest do 31 marca każdego roku. W roku 2023 składki wynosić będą: pełna składka 100 zł, a ulgowa 50 zł

Członkowie, którzy zalegają z opłatami za składki, przeniesieni zostaną w poczet tzw. "członków biernych", tracących jednocześnie część przywilejów, jak:
  • prenumerata "Postępów Biochemii",
  • ulga w opłatach za uczestnictwo w Zjazdach PTBioch., FEBS

Więcej informacji w zakładce: Członkowie / Składki członkowskie i prenumerata "Postępów Biochemii"

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarna Konferencję "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" , która odbędzie się w dniach 14 - 16 czerwca 2023, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37a w Toruniu....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu Głównego połączone z Galą rozdania nagród PTBioch oraz wykładem laureata nagrody im. JK Parnasa

więcej więcej