logo PTBIOCH

logo FEBS
Przypominamy, że składki członkowskie należy opłacać na bieżąco, to jest do 31 marca każdego roku. W roku 2023 składki wynosić będą: pełna składka 100 zł, a ulgowa 50 zł

Członkowie, którzy zalegają z opłatami za składki, przeniesieni zostaną w poczet tzw. "członków biernych", tracących jednocześnie część przywilejów, jak:
  • prenumerata "Postępów Biochemii",
  • ulga w opłatach za uczestnictwo w Zjazdach PTBioch., FEBS

Więcej informacji w zakładce: Członkowie / Składki członkowskie i prenumerata "Postępów Biochemii"

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej