logo PTBIOCH

logo FEBS

logo.jpg

V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji"

Współczesne nano- oraz biomateriały są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biomedycznych, mających na celu zwiększenie możliwości kontrolowania ich właściwości i optymalnego wykorzystania.

Konferencja "NaBioMat 2023" stanowi kontynuację spotkań zorganizowanych w latach 2016 - 2019. Tegoroczna edycja będzie więc kolejnym owocnym, interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych.

Spotkanie obejmowało następujące zagadnienia:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biozgodnych,
  • Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  • Związki biologiczne czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  • Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  • Cytotoksyczność nanomateriałów,
  • Nanomateriały i nanocząstki w medycynie oraz tematy pokrewne.

Patronat nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Polskie Towarzystwo Chemiczne, Dziekan Wydziału Chemii oraz Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. Program naukowy Konferencji przewiduje 6 sesji naukowych, w tym „Sesję Młodych” skierowaną do młodych naukowców i studentów. Do udziału w Konferencji zostały zaproszone firmy produkujące i oferujące aparaturę, sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne, które przedstawią swoją ofertę w ramach warsztatów i pokazów najnowszej aparatury i metod badawczych.

Organizatorzy:

Katedra Biochemii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Wydział Chemii UMK w Toruniu

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

Kontakt:

Komitet Organizacyjny Konferencji NaBioMat 2023

e-mail: nabiomat@umk.pl

tel. (56) 611 45 07

https://nabiomat.umk.pl/pages/main_page/

https://www.facebook.com/nabiomat

Miejsce konferencji:

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 37a

87-100 Toruń

zaproszenie do rejestracji

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej