logo PTBIOCH

logo FEBS

Informacje

22nd YSF 2023 for a Better Future

odbędzie się w dniach 6 - 8 lipca 2023, w Tour we Francji

przed i w połączeniu z 47th FEBS Congress

 

„Spotkanie YSF 2023 zgromadzi około 100 wybranych młodych naukowców w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej, którzy otrzymają wsparcie w postaci grantu YSF z FEBS, który obejmuje rejestrację na Kongres, zakwaterowanie zarówno na Kongres YSF, jak i FEBS oraz większość kosztów podróży. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków, w tym kryteria zakwalifikowania, można znaleźć na stronie Wnioski YSF”:

https://2023.febscongress.org/ysf-applications

 • Otwarcie rejestracji YSF/Kongresu i nadsyłania abstraktów: początek listopada 2022 r.
 • Termin składania wniosków do YSF: 8 grudnia 2022 r.
 • Powiadomienia o laureatach nagród YSF: 10 lutego 2023 r.

 

47th FEBS Congress  

odbędzie się w dniach 8-12 lipca 2023,

w Tour we Francji

„Organizatorzy Kongresu mają przyjemność zaprosić Państwa do przesłania abstraktu do rozpatrzenia na 47. kongres FEBS, na początku listopada 2022 r. rozpocznie się nabór abstraktów. Abstrakty należy przesyłać za pośrednictwem internetowego portalu uczestników do 9 marca 2023 r.”

https://2023.febscongress.org/call-for-abstracts

https://2023.febscongress.org/ysf-welcome

 

 


 • W dniach 6-9 lipca 2022, w Vimeiro (w Portugalii)  odbył się IUBMB–FEBS–PABMB Young Scientists’ Forum (YSF 2022)

 • W dniach 9-14 lipca 2022, w Lisbonie (w Portugalii) odbył się 46th FEBS Congress https://2022congress.febs-iubmb-pabmb.org/

 


Cancellation of the 2023 FEBS Congress planned for Moscow!
In light of the recent Russian attacks on Ukraine, the FEBS Executive Committee has cancelled the 2023 FEBS Congress planned for Moscow.

At this time our thoughts are with all those impacted by the situation in Ukraine, and discussion is under way about how best to support biomolecular scientists from Ukraine through FEBS programmes.

FEBS thanks the Russian Biochemical Society for its work in the early planning stages of the Moscow Congress, and hopes for peaceful times again when scientists from all its Constituent Societies can without difficulties collaborate and support each other in the pursuit of science for the benefit of humankind.

Plans for an alternative FEBS scientific event in summer 2023 will be considered and announced later this year.  

Václav Pačes, FEBS Secretary General

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kongres FEBS oraz YSF, które miały odbyć się w lipcu 2020 roku w Lubljanie, zostały oficjalnie przełożone na rok 2021

Więcej szczegółów na stronie Kongresu:
https://2020.febscongress.org/

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Sprawozdania z obu wydarzeń do pobrania:

 Sprawozdanie z 19th YSF w Krakowie

 Sprawozdanie z 44th FEBS w Krakowie

44 Kongres FEBS, Kraków 2019
W dniach 6-11 lipca 2019 w Krakowie odbył się 44. Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (Federation of European Biochemical Societies, FEBS). Warto zaznaczyć, że w przeszłości Polska gościła uczestników Kongresu FEBS dwukrotnie w Warszawie: w 1966 oraz w 2004 roku.
W tegorocznym krakowskim Kongresie FEBS wzięło udział 1825 delegatów z 54 krajów.
Miejscem obrad było Centrum Kongresowe ICE Kraków - nowoczesny obiekt przystosowany do tego typu wydarzeń położony nad Wisłą w centrum miasta, z widokiem na wawelskie wzgórze. Ta doskonała lokalizacja dała uczestnikom możliwość podziwiania najpiękniejszych miejsc Krakowa już podczas przerw kawowych. Zaproszeni wykładowcy, goście specjalni, jak również większość uczestników Kongresu byli zakwaterowani w hotelach w bliskim sąsiedztwie Centrum Kongresowego ICE Kraków.
FEBS1.jpg
Kongres był zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne we współpracy z Federacją Europejskich Towarzystw Biochemicznych oraz firmą Targi w Krakowie Sp. z o.o. Pracom Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (LOC) przewodniczył prof. Andrzej Legocki (Prezes PTBioch, Przewodniczący Kongresu), a w skład Komitetu weszli również: prof. Adam Szewczyk (Wiceprzewodniczący), prof. Piotr Laidler (Wiceprzewodniczący), dr Małgorzata Iciek (Sekretarz Kongresu) oraz dr Anna Jagusiak (Przewodnicząca 19. Forum Młodych Naukowców – 19th Young Scientists’ forum, YSF). W trakcie ceremonii otwarcia Kongresu były Sekretarz Generalny FEBS – prof. Israel Pecht otrzymał z rąk Prezesa prof. Andrzeja Legockiego honorowe członkostwo PTBioch.
Hasło tegorocznego Kongresu FEBS „From molecules to living systems” odzwierciedlało szeroką tematykę tego wydarzenia, w trakcie którego zorganizowano 40 sesji obejmujących zagadnienia współczesnej biochemii i nauk pokrewnych. W ramach każdej z sesji odbyły się wykłady prezentowane przez zaproszonych wykładowców oraz krótsze wystąpienia wybrane spośród nadesłanych streszczeń.
FEBS2.jpg
Dużą popularnością cieszyły się wykłady plenarne wygłoszone przez specjalnie zaproszonych naukowców światowej sławy, wśród których znaleźli się dwaj Laureaci Nagrody Nobla. Prof. Andrew Fire (nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2006 r.) rozpoczął Kongres wykładem inaugurującym, zatytułowanym „Opportunistic RNAs and acquisitive genomes”, natomiast prof. Venkatraman Ramakrishnan (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2009 r.) na zakończenie Kongresu FEBS wygłosił wykład „Termination of translation in bacteria and eukaryotes”. Ujmując bogaty program naukowy Kongresu FEBS w liczby, w ciągu niespełna sześciu dni odbyło się 11 wykładów plenarnych, 118 wykładów sesyjnych i 78 krótkich wystąpień. Swoje miejsce w tegorocznym programie znalazły także specjalne sesje i warsztaty organizowane przez FEBS: Gender Issues in Science, Science and Society, Research and Career Skills oraz dwie sesje poświęcone edukacji organizowane wspólnie przez FEBS i IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology). Ponadto z inicjatywy niektórych organizacji odbyły się również inne specjalne sesje: EU-OPENSCREEN (Chemical biology approaches and their application in cell biology), European Research Council (ERC) (How to apply for your next ERC grant), European Molecular Biology Laboratory (EMBL) (Where creativity, curiosity, and expertise meet – what are the opportunities for you?), European Molecular Biology Organisation (EMBO) (Research founding opportunities).
W tym roku organizatorzy wzbogacili program naukowy Kongresu FEBS o dwie specjalne sesje “Art & Science”, z których pierwsza miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat historii
i kultury Krakowa (wykład prof. Jacka Purchli), natomiast druga pozwoliła spojrzeć na naukę oczami artysty (prezentacja prof. Joanny Hoffmann-Dietrich).
W ramach popołudniowych sesji posterowych, w ciągu czterech dni kongresu zaprezentowano 1305 doniesień posterowych, z czego 146 nadesłano jako tzw. „abstrakty z ostatniej chwili” (late-breaking abstracts).
FEBS3.jpg
Spośród wszystkich uczestników Kongresu FEBS, ponad połowę stanowili młodzi naukowcy, poniżej 35 roku życia, z których część otrzymała różnego typu dofinansowania z FEBS lub z PTBioch. Dzięki staraniom Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Polskie Towarzystwo Biochemiczne uzyskało dotację z MNiSW umożliwiającą pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania w trakcie Kongresu dla 140 młodych polskich naukowców.
Bezpośrednio przed głównym Kongresem FEBS, w dniach 3-6 lipca w Krakowie odbyło się także 19. Forum Młodych Naukowców (19th Young Scientists’ Forum, YSF), w którym uczestniczyło 108 delegatów z 24 krajów, którzy zostali wybrani spośród nadesłanych 255 aplikacji. Za organizację YSF odpowiedzialna była dr Anna Jagusiak, która współpracowała z Komitetem Organizacyjnym YSF i prof. Irene Díaz - Moreno (the Chair of FEBS Working Group on the Career of Young Scientists). Wszyscy uczestnicy YSF mieli zapewniony udział w głównym Kongresie FEBS, opłacone zakwaterowanie na cały czas pobytu w Krakowie oraz zwrot 80% kosztów podróży. Równolegle z YSF odbyło się również 4. Spotkanie Stypendystów FEBS (4th FEBS Fellows Meeting), którego przewodniczącym był prof. Alain Krol. W spotkaniu tym wzięło udział 17 uczestników.
FEBS4.jpg

44 Kongresowi FEBS w Krakowie towarzyszyła bogata oferta wystawców - 30 firm prezentowało swoje produkty na stoiskach w przestronnym holu Centrum Kongresowego ICE Kraków.

FEBS5.jpg
W czasie ceremonii otwarcia Kongresu FEBS oprawę muzyczną na bardzo wysokim poziomie zapewniła Fundacja Pro Musica Bona wspierająca młode talenty muzyczne. W trakcie krótkiego koncertu wychowankowie Krakowskiej Młodej Orkiestry Kameralnej zaprezentowali szeroki wachlarz swoich możliwości zaczynając od Poloneza cis-moll Fryderyka Chopina, a kończąc na nieco lżejszych swingowych rytmach. Orkiestrą dyrygowała Joanna Natalia Ślusarczyk, która zaprezentowała również swój talent wokalny.
W przedostatnim dniu Kongresu FEBS, wykładowcy i uczestnicy spotkali się na tradycyjnym, uroczystym obiedzie kongresowym, który zorganizowano w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu.
FEBS6.jpg      FEBS7.jpg
FEBS8.jpg
               
Niewątpliwą osobliwością 44. Kongresu FEBS jest fakt, iż to wyjątkowe wydarzenie naukowe pozostawiło namacalny ślad w przestrzeni miejskiej Krakowa, którym jest pamiątka w postaci drzewa. Jest to jarząb szwedzki posadzony w czasie trwania Kongresu FEBS w specjalnej alei nieopodal Centrum Kongresowego ICE Kraków przez przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Kongresu FEBS i reprezentantów organizacji FEBS. Mamy nadzieję, że drzewo to będzie żywym wspomnieniem niezwykle udanego 44. Kongresu FEBS w Krakowie.                          
                                                                                  
Małgorzata Iciek
Sekretarz 44. Kongresu FEBS
                          FEBS9.jpg
_________________________________________________________________________________________________
Tekst zamieszczony w numerze specjalnym „Postępów Biochemii” Warszawa 2019, Tom 65
19 FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW FEBS
(19th FEBS YOUNG SCIENTISTS’ FORUM), Kraków 2019
YSF.png
YSF1.jpg
Zdjęcie grupowe 19. FEBS YSF
FEBS (Federation of European Biochemical Societies) jest pozarządową organizacją zrzeszającą 39 krajów członkowskich stowarzyszonych wokół szeroko pojętej tematyki molekularnych nauk o życiu, obejmujących biochemię, biologię molekularną, biologię komórki, molekularną biofizykę itp. (https://www.febs.org/). Od najwcześniejszych lat swojej działalności organizacja FEBS skupiona jest na udzielaniu wsparcia zwłaszcza młodym naukowcom, mając świadomość potrzeby kształcenia i pomocy tym, którzy dopiero stoją u progu swojej naukowej kariery. Formami takiego wsparcia są: działalność grupy roboczej do spraw kariery młodych naukowców (FEBS Working Group on the Careers of Young Scientists) oraz organizacja kongresów i spotkań, zwłaszcza tych dedykowanych specjalnie dla naukowców rozpoczynających swoją działalność.
Forum Młodych Naukowców Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych FEBS (Federation of European Biochemical Societies Young Scientists’ Forum, FEBS YSF) to coroczne wydarzenie poprzedzające Kongres FEBS, które w tym roku odbyło się po raz 19. Pierwsze takie 2,5-dniowe spotkanie miało miejsce w Oeiras w Portugalii w 2001 roku, z inicjatywy prof. Marji Makarow, jako satelitarne wydarzenie poprzedzające 27. Kongres FEBS i prowadziła je Júlia Costa. Od tego czasu spotkania te regularnie odbywają się jako niezależna forma prekongresu poprzedzającego główny Kongres FEBS. Obecnie funkcję przewodniczącej grupy roboczej do spraw kariery młodych naukowców (Chair of the FEBS Working Group on the Careers of Young Scientists) pełni prof. Irene Díaz-Moreno (Uniwersytet w Sevilli), a członkami tej grupy są dr Vlastimil Kulda (Uniwersytet Karola, Wydział Lekarski w Pilźnie), oraz dr Anna Jagusiak (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie). Podstawowym celem tej grupy jest zidentyfikowanie problemów dotykających współcześnie młodych naukowców na ścieżce ich kariery. Organizowane cyklicznie Forum dla Młodych Naukowców stanowi doskonałą okazję do spotkania młodych ludzi ze sobą, ale też z doświadczonymi naukowcami, którzy mają okazję do wysłuchania opinii, zdiagnozowania potrzeb, pomocy w wyborach związanych z karierą naukową osób w trakcie realizacji doktoratu i będących tuż po doktoracie. Dzięki tym spotkaniom możliwe jest stworzenie wizji przyszłej pracy na rzecz młodych naukowców zrzeszonych w europejskich Towarzystwach Biochemicznych.
Forum ma na celu wspomaganie interakcji między młodymi naukowcami będącymi w trakcie realizacji i po ukończeniu doktoratu. W tym roku zarówno 19. FEBS YSF jak i 44. Kongres FEBS miały miejsce w Krakowie. Spośród 255 zgłoszeń z 30 krajów wybranych zostało 102 młodych naukowców, co wraz z 6 osobami z Komitetu Organizacyjnego 19. YSF dało ostateczną liczbę 108 uczestników [rys 1]. Mieli oni okazję zaprezentować swoją pracę badawczą w formie prezentacji ustnych i posterowych uczestnikom z 24 krajów [rys 2], nawiązać kontakty z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach badawczych, a także wymienić się pomysłami w nieformalnej atmosferze. Jak co roku, FEBS wsparł finansowo uczestników wybranych w drodze konkursu, aby mogli oni wziąć udział nie tylko w YSF, ale także w głównym Kongresie. Wsparcie finansowe obejmowało koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłaty konferencyjne za udział w obu wydarzeniach.
 
  YSF2.jpg
 
Rys. 1 Statystyka ilości zgłoszeń na 19. FEBS YSF z wyszczególnieniem ilości odrzuconych i zaakceptowanych zgłoszeń
 
 
Kraj Ilość zgłoszeń Ilość delegatów Kraj Ilość zgłoszeń Ilość delegatów
Polska 75 19 Włochy 4 2
Rosja 39 10 Słowenia 4 4
Turcja 30 9 Tunezja 3 1
Hiszpania 16 10 Izrael 2 1
Ukraina 12 5 Argentyna 1 0
Chorwacja 8 5 Bośnia i Herc. 1 0
Portugalia 8 6 Gruzja 1 0
Słowacja 8 5 Niemcy 1 0
Czechy 6 4 Indie 1 0
Wielka Brytania 6 5 Litwa 1 1
Armenia 5 1 Holandia 1 1
Białoruś 5 2 Rumunia 1 0
Grecja 5 3 Serbia 1 1
Francja 4 3 Szwecja 1 1
Węgry 4 2 Szwajcaria 1 1
Włochy 4 2 30 krajów 255 102
 
YSF7
 
 
Uczestnicy mieli również zagwarantowany udział w licznych wydarzeniach o charakterze nieformalnym, takich jak zwiedzanie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, udział w spotkaniach w historycznej kamienicy Pałacu Krzysztofory i w odrestaurowanym budynku Browaru Lubicz, spacer po Krakowie z przewodnikami, a także zwiedzanie podziemi połączone z uroczystą kolacją i zabawą taneczną w Kopalni Soli w Wieliczce [Rys. 3].
 
YSF3.jpg
Rys. 3. Wydarzenia o charakterze nieformalnym podczas 19. FEBS YSF
Dzięki realizacji 19. YSF w Polsce, powstała możliwość zdobycia doświadczeń organizacyjnych dla 6 osób tworzących Lokalny Komitet Organizacyjny 19. YSF. W skład komitetu w Krakowie wchodzili: Anna Jagusiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (przewodnicząca), Kinga Kłodawska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katarzyna Kolczyńska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Anna Mleczko z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Sonia Trojan z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Tomasz Tronina z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Funkcję przewodniczącej z ramienia FEBS pełniła prof. Irene Díaz-Moreno z Uniwersytetu w Sewilli [Rys. 4].
YSF4.jpg
Rys. 4. Skład Lokalnego komitetu Organizacyjnego 19 FEBS YSF
Prace Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 19. YSF wspierane były przez firmę PCO Targi w Krakowie, przy szczególnym zaangażowaniu Justyny Bazia oraz Magdaleny Owczarek. W tym roku, równolegle z przygotowaniem forum dla młodych naukowców, Lokalny Komitet Organizacyjny wspierał realizację “4th FEBS Fellows Meeting”, wydarzenia, które co dwa lata jest organizowane wspólnie z YSF. Możliwość spotkania uczestników 19. YSF z bardziej doświadczonymi naukowcami – beneficjentami grantów FEBS dało szansę, zwłaszcza młodym naukowcom na nawiązanie relacji, naukowych dyskusji a może nawet na przyszłą współpracę.

19 YSF rozpoczęło się 3 lipca 2019 wykładem otwierającym prof. Erica Westhoff’a z Uniwersytetu w Strasburgu we Francji, pt. “Ribosomal decoding and control over translation”. Uczestnicy już tego samego dnia mieli możliwość porozmawiania i poznania się przy kolacji w przepięknym Pałacu Krzysztofory mieszczącym się na Rynku Głównym w Krakowie. Lokalizacja ta była wybrana nieprzypadkowo - celem było pokazanie uczestnikom z tak wielu krajów piękna Krakowa już pierwszego dnia konferencji.

Wszystkie prelekcje 19. YSF miały miejsce w nowo wybudowanym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [Rys.5]. Drugiego dnia konferencji młodzi naukowcy wysłuchali dwóch wyśmienitych wykładów: pierwszy był wygłoszony przez prof. Jonathana Heddle’a z Małopolskiego Centrum Biotechnologii na temat biologii syntetycznej, natomiast drugi wykład, wygłoszony przez prof. Michaëla Ryckelynck’a z Uniwersytetu w Strasburgu we Francji, przybliżył temat wykorzystania układów mikroprzepływowych w charakterystyce cząsteczek RNA. Tego samego dnia, dziesięciu wybranych uczestników w ramach dwóch Sympozjów zaprezentowało swoje wyniki w formie 10-minutowych prezentacji. Odbyła się także pierwsza sesja posterowa poprzedzona 1-minutowymi prezentacjami, które wygłosili uczestnicy. Te krótkie prezentacje miały na celu nie tylko zaprezentowanie posteru, ale też zmobilizowały młodych naukowców do przedstawienia swoich wyników krótko, zwięźle i przede wszystkim atrakcyjnie. Zadaniem komitetu było także zorganizowanie jak najbardziej ciekawego i owocnego czasu w Krakowie zatem, poza aspektami naukowymi, uczestnikom zapewniono atrakcyjne wypełnienie czasu pomiędzy sympozjami i wykładami. Drugiego dnia uczestnicy zwiedzili Solaris - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego, które na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie. Po tej emocjonującej wycieczce, odbyła się kolacja w Browarze Lubicz.
 
YSF5.jpg
Rys. 5. Wykłady oraz sesje posterowe podczas 19. FEBS YSF
Kolejnego dnia pięcioro uczestników wygłosiło 10-minutowe prezentacje swoich badań. Dzień trzeci był także dniem warsztatów. Uczestnicy spotkali się ze specjalistami w dziedzinach rozwoju kariery, stypendiów i staży (dr David del Álamo - EMBO Fellowships, dr Gaetano Castaldo – MSCA: Marie Sklodowska-Curie Actions, prof. Alain Krol - FEBS Fellowships), a także z fachowcami w tematyce pisania CV (dr Keith Elliott), pisania publikacji naukowych (dr Mary Purton) oraz tworzenia prezentacji naukowych (prof. Miguel A. De la Rosa). Specjaliści ci wygłosili krótkie wykłady stymulujące późniejsze dyskusje w grupach, do których uczestnicy rejestrowali się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Ten dzień także zakończył się atrakcją pozanaukową - wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, zjeść tam kolację, a także potańczyć i zagrać w bingo, a wszystko to 100 metrów pod ziemią.
Ostatni dzień konferencji był dniem, w którym odbyła się druga sesja posterowa, także poprzedzona 1-minutowymi prezentacjami. Na zakończenie odbył się wykład zamykający konferencję wygłoszony przez prof. Isabel Fariñas pt. “Remote signalling in stem cell biology”. Na sam koniec nagrodzeni zostali uczestnicy, którzy zaprezentowali trzy najlepsze prezentacje ustne, a także trzy najlepsze postery. Tego samego dnia Młodzi Naukowcy, bogatsi o sporą dawkę wiedzy, udali się na spacer z przewodnikami historyczną drogą królewską, który zakończył się pod Centrum Kongresowym ICE, miejscem 44 Kongresu FEBS. Podczas głównego Kongresu można było obserwować, jak zintegrowani uczestnicy 19 YSF wspólnie brali udział w obradach i mimo tego, że przyjeżdżali do Krakowa zupełnie się nie znając, w kilka dni stworzyli grupę przyjaciół. Relacje te mogą być nadal podtrzymywane dzięki stworzeniu specjalnej podstrony w ramach FEBS Network (https://network.febs.org/), miejsca wymiany informacji, zdjęć i relacji.
Warto wspomnieć o nowym wydarzeniu podczas tegorocznego Kongresu FEBS: „Young Scientists’ Forum – Bridge between YSF Prague 2018 – Kraków 2019 – Lovran 2020 – Talks over beer”, które po raz pierwszy odbyło się właśnie w tym roku w Krakowie z inicjatywy Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 19. YSF. Wydarzenie to miało na celu spotkanie organizatorów zeszłorocznego 18. YSF w Pradze, tegorocznych organizatorów 19. YSF w Krakowie oraz organizatorów przyszłorocznego jubileuszowego 20. YSF w Lovran z obecnymi i potencjalnymi przyszłymi uczestnikami. Przy piwie i przekąskach w nieformalnej atmosferze młodzi uczestnicy Kongresu FEBS mogli uzyskać informację czym zajmuje się FEBS Working Group on the Careers of Young Scientists, jakie są możliwości współpracy i kontaktu, a także w jaki sposób aplikować by stać się uczestnikiem Forum dla Młodych Naukowców podczas przyszłych Kongresów FEBS.
Na koniec zachęcamy wszystkich młodych naukowców do 35 roku życia: doktorantów i osoby do 5 lat po doktoracie do zapoznania się z możliwościami uczestniczenia w kolejnych Forach dla Młodych Naukowców. Warto zapoznać się już teraz z informacjami umieszczonymi na stronie przyszłorocznego 45. Kongresu FEBS, który będzie miał miejsce w Lubljanie na Słowenii, a w szczególności warto odwiedzić zakładkę dotyczącą 20. YSF, które odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2019 w Lovran w Chorwacji (https://2020.febscongress.org/ysf-welcome) [Rys. 6].
YSF6.jpg
Rys.6. Logo przyszłorocznego 20 YSF w Lovran, Chorwacja
Jako organizatorzy 19. YSF w Krakowie gorąco namawiamy wszystkich młodych naukowców do podjęcia wysiłku związanego z rejestracją, ponieważ udział w tym wydarzeniu daje niezapomniane wrażenia, możliwości i przyjaźnie!
Lokalny Komitet Organizacyjny 19. YSF:
Anna Jagusiak (przewodnicząca)
Kinga Kłodawska
Katarzyna Kolczyńska
Anna Mleczko
Sonia Trojan
Tomasz Tronina

 

Poprzedni 18th FEBS Young Scientists' Forum (YSF) odbył się 4 - 7 lipca 2018,  a The 43 FEBS Congress w dniach 7 - 12 lipca 2018, w Czeskiej Pradze.

Więcej informacji dotyczących obu wydarzeń znajduje się na stronie ubiegłorocznego kongresu: https://2018.febscongress.org/

 
 

 

 

XII Konferencja im. Jakuba Karola Parnasa:

XII Konferencja im. Jakuba Karola Parnasa w 2020 roku nie odbyła się z powodu pandemii wirusa Covid-19

Historia Konferencji:

Konferencje im. Jakuba Karola Parnasa organizowane są co dwa lata, do roku 2012 na przemian w Polsce i na Ukrainie. Pierwsza Konferencja odbyła się w roku 1996 we Lwowie i połączona była z uroczystością wmurowania tablicy pamiątkowej w budynku, w którym w latach 1920-1941 pracował Jakub K. Parnas. Tablicę tę ufundowali polscy biochemicy ku czci tego wielkiego uczonego. Następne konferencje odbyły się w Gdańsku (1998), we Lwowie (2000), we Wrocławiu (2002), w Kijowie (2005), Krakowie (2007), Jałcie (2009) i Warszawie (2011) po raz pierwszy konferencja została zorganizowana przez trzy towarzystwa biochemiczne: Polskie, Ukraińskie i Izraelskie.

 

Archiwum: 

 • 11th Konferencja im. Jakuba Karola Parnasa, Kijów, Ukraina, 3 - 5 September, 2018

Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Sergiy V. Komisarenko

www.biochemistry.org.ua

 • 10th Konferencja im. Jakuba Karola Parnasa, Wrocław, Polska, 10 - 12 July, 2016

Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył: prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

Sreszczenia: Acta Biochimica Polonica 2, 2016

Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, Supplement 1, 2011

Organizator: prof. Piotr Laidler
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, Supplement 2, 2007

 • 5th Parnas Conference, "Molecular Mechanisms of Cellular Signaling", April 26-29, 2005, Kyiv, Ukraine

Naukowe Zjazdy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego organizowane są od roku 1960, początkowo, co dwa lata, a następnie corocznie, z wyjątkiem lat, w których organizowane były Kongresy FEBS w Warszawie (1966 i 2004) oraz roku 1982. Podczas Walnego Zebrania Członków 10 września 2014 roku, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę aby przywrócić organizację Zjazdów co dwa lata. Organizatorami Zjazdów są oddziały terenowe PTBioch: oddział Białystok (w latach 1960, 1973, 1987, 1998, 2006), Gdańsk (1965, 1977, 1990, 2003, 2018), Katowice (1971, 1986, 1997 i  w 2010 r. w Wiśle), Kraków (1967, 1985, 1996, 2011), Lublin (1976, 1991, 2005) Łódź (1963, 1978, 1992, 2009), Olsztyn (1968, 1984, 1999, 2008), Poznań (1972, 1988, 2000, 2012), Szczecin (1970, 1983, 1994, 2007), Toruń (1975, 1989, 2001, 2013), Warszawa (1974, 1980, 1995, 2014), Wrocław (1969, 1981, 1993, 2002, 2016).

 

V Kongres BIO2023

52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,

odbędzie się

13-16 września 2023 w Szczecinie

 

 


 
 
Archiwum:
 

52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, IV Kongres BIO2020 w Lublinie,

został odwołany z powodu pandemi

 

51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, III Kongres BIO2018,

Gdańsk, 18-21 września 2018 r.

www.bio2018.ptbioch.edu.pl

Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, Suplement 2/2018
 
 BIO2018 logo name

50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, II Kongres BIO2016,

Wrocław, 13-16 września 2016 r.

Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, Suplement 2/2016
 
 BIO2016 baner ptbioch 960 390px
 
 

49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, I Kongres BIO2014,

Warszawa, 9-12 września 2014 r.

 BIO 2014


48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Toruń, 2 - 5 września 2013 r.

Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 60, Suplement 1/2013

48 Zjazd


47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań, 11 - 14 września 2012 r.
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 59, Suplement 3/2012


poznan2012


46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, II Kongres Polskiej Biochemii i Biologii Komórki, Kraków, 5 - 9 września 2011 r.
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 58, Suplement 2/2011


ptbioch zajawka


45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wisła, 20 - 23 września 2010 r.
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 57, Suplement 4/2010
Wisla Zjazd


44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Łódź, 16-19 września 2009 r.
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 56, Suplement 3/2009
ptbioch zjazd


43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, I Kongres Polskiej Biochemii i Biologii Komórki, Olsztyn, 8-11 września 2008
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 55, Suplement 3/2008/>

42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Szczecin, 18-21 września 2007
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 54, Suplement 4/2007

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Białystok, 12 - 15 września 2006
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 53, Suplement 1/2006

40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, LUBLIN, 19-23 Września 2005
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 52, Suplement 1/2005

39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 16-20 września, 2003, Gdańsk,
Streszczenia: Acta Biochimica Polonica, vol. 50, Suplement 1/2003 

 

 

 

Biuletyn Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
redagowany przez dr Teresę Wesołowską w Szczecinie.


 LIST nr 56 do Człoków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
[8,66 MB, pdf]Redaktor

Teresa Wesołowska, dr n. przyr.
Katedra Biochemii Klinicznej PAM
al.Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel.: (91) 466 15 08, fax: (91) 466 14 92
e-mail: redbioch@sci.pam.szczecin.pl

DANE DO PRZELEWU:
 
Polskie Towarzystwo Biochemiczne
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
 
NIP: 526-17-11-062
 
Opłaty należy wnosić do banku PEKAO S.A.
Oddział Warszawa, ul. Krucza 24-26
na konto: 81 1240 6003 1111 0000 4947 2703
 
Opłaty z zagranicy: IBAN: PL81 1240 6003 1111 0000 4947 2703 SWIFT Code: PKOPPLPW
Koszt przelewu ponosi wpłacający.

 


 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
I
PRENUMERATA "POSTĘPÓW BIOCHEMII"

Przypominamy, że składki członkowskie należy opłacać na bieżąco, to jest do 31 marca każdego roku.

Członkowie, którzy zalegają z opłatami za składki, przeniesieni zostaną w poczet tzw. "członków biernych", tracących jednocześnie część przywilejów, jak:
 • prenumerata "Postępów Biochemii",
 • ulga w opłatach za uczestnictwo w Zjazdach PTBioch., FEBS

Składki członkowskie w 2023 roku

 1. Pełna składka członkowska wynosi 100 zł rocznie (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, Olsztyn, 9 września 2008 r.).
 2. Członkowie, którym przyznano prawo do ulgowej składki, płacą składkę w wysokości 50 zł rocznie. Do skorzystania ze składek ulgowych uprawnieni są: studenci, doktoranci oraz emeryci zainteresowani prenumeratą Postępów Biochemii.
 3. Małżeństwa opłacające składki w wysokości 100 + 50 zł  otrzymują jeden egzemplarz "Postępów Biochemii".
 4. Członkowie, którzy opłacą składkę członkowską do 31 marca każdego roku, mają zapewnioną bezpłatną prenumeratę kwartalnika "Postępy Biochemii".
 5. Członkowie, którzy opłacą składkę po tym terminie, będą otrzymywać kwartalnik do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Członkowie honorowi otrzymują bezpłatnie "Postępy Biochemii".
 7. Członkowie emeryci nie płacą składek członkowskich. Członkowie emeryci mogą zaprenumerować "Postępy Biochemii" po ulgowej cenie 50 zł rocznie.
 
W roku 2022 składki wynosiły 100 zł, a ulgowa 50 zł
W roku 2021 składki wynosiły 100 zł, a ulgowa 50 zł
W roku 2020 składki wynosiły 100 zł, a ulgowa 50 zł


Prenumerata "Postępów Biochemii" w 2023 roku

 1. Prenumeratorzy instytucjonalni płacą za prenumeratę "Postępów Biochemii" 180 zł rocznie.
 2. Osoby fizyczne niebędące członkami Towarzystwa mogą zaprenumerować "Postępy Biochemii" w cenie 120 zł rocznie.
 3. Studenci i doktoranci niebędący członkami Towarzystwa prenumerują "Postępy Biochemii" po ulgowej cenie 50 zł rocznie. Konieczne jest przy tym udokumentowanie statusu studenta lub doktoranta odpowiednim zaświadczeniem.

Opłaty należy wnosić do banku PEKAO S.A.
Oddział Warszawa, ul. Krucza 24-26
na konto: 81 1240 6003 1111 0000 4947 2703
Opłaty z zagranicy: IBAN: PL81 1240 6003 1111 0000 4947 2703 SWIFT Code: PKOPPLPW
Koszt przelewu ponosi wpłacający.


Wątpliwości związane z opłacaniem składek można wyjaśniać codziennie w godzinach 11:00 - 16:00 w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa; budynek "Zwierzętarni", I piętro, pok. 633; tel/fax: (22) 58 92 499; e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

FEBS National Lecture

FEBS National Lecture

W czasie Kongresu BIO2023 Szczecinie, w dniu 15 września br. prof. Graziella Pellegrini (University of Modena e Reggio Emilia, Modena) wygłosiła wykład pt. „Stem cells properties for clinical application: what is needed?”. Prof. Graziella Pellegrini jest współtwórczynią nowatorskiej metody...

więcej więcej