logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Ponawiamy prośbę o przesyłanie kandydatur do nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2023 roku. 

Termin nadsyłania zgłoszeń, decyzją Prezydium Zarządu Głównego PTBioch, został przedłużony do 31 marca 2024r.

FEBS Booster Fund W 60. rocznicę powstania FEBS, w 2024 roku, po raz pierwszy został otwarty program: Fundusz FEBS Booster Fund, mający na celu pomóc naukowcom akademickim rozpoczynającym karierę zawodową. Granty te skierowane są do młodych, niezależnych badaczy, posiadających stanowisko naukowe (tj. stanowisko adiunkta lub równoważne) w rozwijaniu własnych niezależnych badań poprzez przyznanie im jednorazowego grantu w wysokości 25 000 euro ...

Dnia 1 marca bieżącego roku odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, które miało miejsce na platformie ZOOM. W trakcie tej sesji omawiano różne kwestie, między innymi przygotowania do uroczystości obchodów 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) oraz planowaną aktywność Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie.

W bieżącym roku Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) obchodzi 60tą rocznicę swojego powstania.

Informujemy, że od roku 2024 nastąpiła zmiana platformy wydawniczej Acta Biochimica Polonica na platformę firmy Frontiers Media SA, wydawcy recenzowanych, ogólnodostępnych czasopism naukowych: https://www.frontierspartnerships.org/journals/acta-biochimica-polonica

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej