logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku. W czasie zebrania, na wniosek Prezydium PTBioch powołano Sekcję Błon Biologicznych PTBioch. Przewodniczącym Sekcji Błon Biologicznych został dr hab. Piotr Koprowski z Instytutu Nenckiego PAN.

Regulamin Nagród dla czasopisma Acta Biochimica Polonica został ustanowiony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Jego celem jest docenienie wybitnych publikacji biochemicznych opublikowane w czasopiśmie Acta Biochimica Polonica.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 19-go kwietnia 2024 r powołano Sekcję Młodych Naukowców (Junior Section FEBS), która będzie działać w ramach Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS).

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie im. Otto von Guericke w Magdeburgu, Kagawa Medical School -Japonia oraz w Centrum Biofizyki Molekularnej w Orleanie (CNRS).

W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku dobyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Prezes Towarzystwa Adam Szewczyk podsumował działalności PTBioch w roku 2023 oraz przedstawił plany na rok 2024. Informacje o bieżących działaniach władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) przedstawił wiceprezes Piotr Laidler. Zarząd Główny zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2023 i preliminarz na rok 2024 zreferowany przez Skarbnika Elżbietę Rębas.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej