logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zapraszamy do przesyłania fotografii wykonanych przy użyciu narzędzi bio-obrazowania (mikroskopia każdego rodzaju) w trakcie pracy naukowej. Najlepsze zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym będą eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Jury wybierze dziesięć obrazów do pokazania podczas Kongresu, bazując na znaczeniu naukowym, oryginalności oraz artystycznym wrażeniu. Spośród tych dziesięciu, pięć nagród zostanie przyznanych po głosowaniu uczestników Kongresu FEBS w Mediolanie.

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z innymi pracownikami do stolicy.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne informuje o zakończeniu kierowania Sekcją Biotechnologii przez Profesora Tomasza Twardowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dziękujemy Profesorowi Tomaszowi Twardowskiemu za jego zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój sekcji Biotechnologii w Polskim Towarzystwie Biochemicznym dla polskiej społeczności naukowej.

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku. W czasie zebrania, na wniosek Prezydium PTBioch powołano Sekcję Błon Biologicznych PTBioch. Przewodniczącym Sekcji Błon Biologicznych został dr hab. Piotr Koprowski z Instytutu Nenckiego PAN.

Regulamin Nagród dla czasopisma Acta Biochimica Polonica został ustanowiony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Jego celem jest docenienie wybitnych publikacji biochemicznych opublikowane w czasopiśmie Acta Biochimica Polonica.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 19-go kwietnia 2024 r powołano Sekcję Młodych Naukowców (Junior Section FEBS), która będzie działać w ramach Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS).

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie im. Otto von Guericke w Magdeburgu, Kagawa Medical School -Japonia oraz w Centrum Biofizyki Molekularnej w Orleanie (CNRS).

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz biologią komórek macierzystych. Studiował Biotechnologię (UP Poznań, 2010) oraz Bioinformatykę (UAM Poznań, 2010).

Dr Paweł Link-Lenczowski został wybranym nowym Przewodniczącym Sekcji Glikokoniugantów Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Dr Link-Lenczowski jest adiunktem w Zakładzie Fizjologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2024 kieruje Laboratorium Glikomiki w Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) CMUJ.

Nowym przewodniczącym Sekcji Kwasów Nukleinowych w ramach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego został dr hab. Zbigniew Warkocki z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Zbigniew Warkocki specjalizuje się w badaniach procesów metabolizmu RNA. Projekt doktorski wykonywał w Instytucie im. Maxa Plancka Chemii Biofizycznej w Getyndze pod kierownictwem prof. Reinharda Lührmanna, badając składanie mRNA (splicing) poprzez biochemiczne i strukturalne analizy makromolekularnego kompleksu białkowo-RNA spliceosomu.

Nową przewodniczącą Sekcji Molekularnych Mechanizmów Ruchliwości w ramach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego została prof. dr hab. Joanna Moraczewska. Profesor Joanna Moraczewska specjalizuje się w biochemii białek odpowiedzialnych za procesy ruchliwości komórkowej. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę naukową rozpoczęła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, gdzie pod kierunkiem Prof. Hanny Strzeleckiej-Gołaszewskiej prowadziła badania nad funkcjonalnymi zmianami strukturalnymi w aktynie.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler...

więcej więcej