logo PTBIOCH

logo FEBS

Pozycje "PostDoc"

Stanowisko Postdoka w projekcie NCN Sonata pt. „Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących”, który jest kontynuacją naszych wcześniejszych badań (praca w załączniku). Celem projektu jest identyfikacja komórek i czynników transkrypcyjnych, które indukują produkcję G-CSF oraz innych czynników mobilizujących komórki ze szpiku kostnego do krwi. 

Więcej informacji na temat projektu oraz naszej grupie znajduje się na stronie: https://www.nicheworks.eu/post/post-doc-position-available

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie zatrudni Bioinformatyka (Post-doc)
do realizacji zadań w projekcie badawczym pt. „Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in Lymphoma” realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz innych projektów realizowanych w Instytucie.

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: 1

Zadania badawcze:

 1. Analiza danych RNA-seq, wizualizacja wyników.
 2. Analiza danych Chip-seq, wizualizacja wyników.
 3. Integracja wyników.

Wymagania:

 1. Stopień doktora (bioinformatyka, biologia, biochemia, biologia molekularna, biotechnologia lub dyscypliny pokrewne), uzyskany nie wcześniej niż w roku 2013,
 2. Doświadczenie w bioinformatyce, zwłaszcza analizie danych NGS – w szczególności RNA-seq i Chip-seq
 3. Umiejętności programistyczne, znajomość środowiska R/Bioconductor
 4. Podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu onkologii molekularnej, patogenezy nowotworów układu chłonnego, regulacji transkrypcji
 5. Współautorstwo publikacji dotyczących w/w zagadnień i prezentujących wyniki badań ChiP-seq/RNA-Seq
 6. Biegła znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 

 1. Praca w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole naukowym w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.
 2. Możliwość rozwoju naukowego poprzez interdyscyplinarną współpracę i udział w stażach zagranicznych.
 3. Wynagrodzenie w wys. 13500 zł brutto, w tym: TEAM - 10 500 brutto (70% czasu pracy) i Inne projekty – 3000 brutto (30% czasu pracy).

          

Wymagane dokumenty (w j. angielskim):

 1. CV z uwzględnieniem listy publikacji, staży naukowych i ew. innych osiągnięć naukowych.
 2. List motywacyjny.
 3. 2 listy rekomendacyjne od byłych przełożonych lub opiekunów naukowych z danymi kontaktowymi do osób polecających kandydata (o ile możliwe – przesłane bezpośrednio do Kierownika Projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 4. Ewentualnie posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 10.11.2019r.
Dodatkowe informacje na stronach:
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 14, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu TEAM 5/17 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata / ów na stanowisko:

Post-Doc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu: NCN OPUS - NZ

Wymagania:

            - wykształcenie: stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk medycznych, czy farmaceutycznych uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia (2019); limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko

            - doświadczenie zawodowe: opanowanie samodzielnej pracy eksperymentalnej, czynny udział w konferencjach naukowych, dobrze widziane staże zagraniczne

            - umiejętności: doświadczenie w hodowli komórek ssaczych, znajomość podstawowych technik biologii molekularnej oraz biochemii białek, bardzo dobra znajomość j. angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowych

            - kompetencje (w tym „pożądane”): zdolność planowania pracy eksperymentalnej, samodzielnego wykonywania doświadczeń oraz opracowania i przedstawiania wyników, umiejętność pracy w zespole, a także głębokie zainteresowanie problematyką naukową dotyczącą funkcjonowania komórki i motywacja do pracy naukowej

Projekt przewiduje badanie regulacji przemieszczania z siateczki śródplazmatycznej do błony komórkowej dwóch transporterów karnityny SLC6A14 i SLC22A5, których poziom jest podwyższony w komórkach raka piersi. W szczególności będzie badana rola białek koatomeru II w tym procesie, a także rola kinazy AKT –kinazy białkowej o wysokiej aktywności w komórkach nowotworowych. Część eksperymentalna rozpocznie się od badań po nadekspresji genów kodujących oba transportery i będzie kontynuowana na liniach raka piersi. Przewidziane jest stosowanie technik obrazowania (mikroskopia konfokalna), technik biochemii białek (immunoprecypitacja, immunobloting, biotynylacja) oraz badanie aktywności transportowej.

Warunki zatrudnienia / Oferujemy:

            - rodzaj umowy: umowa o pracę, 100% etatu finansowane z grantu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich (zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 102/2018 z dnia 8 listopada 2018, 10000,- PLN brutto/brutto, ok. 5900,- PLN netto miesięcznie) )

            - czas trwania umowy: czas określony 36 miesięcy (w tym 3-miesięczny czas próbny)

            - data rozpoczęcia pracy: 1.10.2019

            - informacje o możliwościach rozwoju zawodowego: Możliwość samodzielnej pracy w małym ale dynamicznym zespole w znakomicie wyposażonym laboratorium, a także, dzięki heterogenności naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej możliwość poszerzenia wiedzy i korzystania z ekspertyzy innych zespołów. Dostęp do wysokiej klasy ogólnoinstytutowej aparatury (np. mikroskopów konfokalnych i elektronowych), możliwość uczestniczenia w organizowanych w Instytucie kursach dotyczących nowoczesnej aparatury. Możliwość uczestnictwa w popularyzacji nauki.

            - dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny, częściowo odpłatna karta sportowa, możliwość uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

Wymagane dokumenty:

 • CV, życiorys naukowy, lista publikacji,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia,
 • dane kontaktowe (adresy e-mail) 2 osób mogących udzielić opinii o kandydacie/tce,
 • oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej),
 • kandydat/tka może dołączyć dodatkowe informacje i/lub kopie dokumentów świadczących o dodatkowych umiejętnościach/kwalifikacjach.

Powyższe dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf w terminie do 2 wrzerśnia br. do godz. 23:59 do kierownika projektu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zaznaczeniem „post-doc application” w temacie wiadomości.

Wybrane osoby mogą zostać indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną w języku angielskim, podczas której zaprezentują swoje osiągnięcia naukowe.

Dane kontaktowe: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do strony internetowej Pracowni/Działu: http://www.nencki.gov.pl/-pracownia-procesow-transportu-w-blonach-biologicznych               

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko typu Post-Doc

Szanowni Państwo

Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Biała w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poszukuje
kandydatów na poniższe stanowiska:

1. Postdoctoral researcher position in integrative modeling of RNA,
protein, and RNP complex 3D structures

 

Z poważaniem,

Katarzyna Grzelak

--
Office Manager
Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering
International Institute of Molecular and Cell Biology
Trojdena 4
02-109 Warsaw, Poland
+48 22 59 70 753

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zmarł Profesor Wiesław Antoni Makarewicz

Zmarł Profesor Wiesław Antoni Makarewicz

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość że w dniu 20 grudnia br. zmarł Profesor Wiesław Antoni Makarewicz Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTBioch w latach 1984-1996 (fot. GUMed)

więcej więcej