logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

W dniu 10 stycznia b.r Fundacja Nauki Polskiej była organizatorem spotkania - debaty tematycznie odnoszącej się do Ustawy 2.0 - citius- altius - fortius? poświęconej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce

W debacie uczestniczyli liderzy trzech zespołów eksperckich przygotowujących na zamówienie MNiSW propozycje założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego: prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Hubert Izdebski z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego i dr hab. Arkadiusz Radwan z Instytutu Allerhanda. Spotkanie poprowadził dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò. Pełny zapis debaty dostępny jest pod adresem http://www.fnp.org.pl/ustawa-2-0-transmisja-online-z-debaty-fnp/.

Citius - altius -fortius znaczą "szybciej - wyżej - mocniej". Autorem tego zawołania jest kaznodzieja, dominikanin Henri Didon (1840-1900). Słowa te wypowiedział podczas wręczania nagród zwycięzcom szkolnych zawodów sportowych w marcu 1891 roku, zachęcając w ten sposób uczniów do sportowej rywalizacji. Słowa te słyszał Pierre de Coubertin obecny na zawodach i uroczystości. Stały się one w roku 1894, za sprawą de Couberitna, mottem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, i dewizą zmagań olimpijskich od Igrzysk w Antwerpii w roku 1920.

Fundacja Nauki Polskiej realizowała przez 2 lata (2014-2016) projekt Responsible Research and Innovation (RRI). Założeniem projektu było dążenie do łączenie szerokiej sfery badań ze sferą innowacji, co więcej inicjatorzy projektu i oczekiwali, że skutki najlepiej uprawianej nauki oraz podejmowanych innowacji będą angażowane na potrzeby społeczeństwa. Projekt był finansowany z 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

W projekcie, oprócz Fundacji, brało udział 25 różnych instytucji z krajów Unii Europejskiej.

W ramach projektu został stworzony ogólnodostępny portal internetowy– tzw. RRI Toolkit – zawierający rozbudowany zestaw narzędzi ułatwiających zrozumienie idei odpowiedzialnych badań i innowacji i jej wdrożenie. Portal jest adresowany do szerokiego grona odbiorców – naukowców, decydentów, edukatorów, popularyzatorów nauki oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji o pozytywach wynikających z realizacji projektu RRI można przeczytać na stronie FNP http://www.fnp.org.pl/fundacja-zakonczyla-projekt-rri-tools/

O projekcie pisze w ostatnim numerze czasopismo „Science”, http://www.sciencemag.org/careers/2017/01/be-responsible-researcher-reach-out-and-listen

Naukowcy, którzy wezmą udział w piątej edycji programu "Mobilność Plus", mogą uzyskać stypendium w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie na pobyt w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym.

Bardzo przyjazny Program Mobilność Plus jest skierowany do młodych naukowców w wieku do 35. r.ż., z różnych dziedzin nauki, aby pomóc im w rozwoju kariery naukowej. Laureaci Programu uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program finansuje również: pobyt za granicą małżonka i /lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

 Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 15 marca 2017 roku. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne  na stronie http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/mobilnosc-plus.html

  

Konferencja poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki Odbędzie się w Katowicach w dniach 26 i 27 stycznia. Konferencja Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” będzie czwartą z dziewięciu spotkań zaplanowanych przed Narodowym Kongresem Nauki. Poza analizą rozwoju młodej kadry zdiagnozowane zostaną zagrożenia, wskazane kierunki i przedstawione konkretne rozwiązania, także legislacyjne. Wśród różnych punktów programu Konferencji znajdzie się debata o rozwoju młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0; o systemie uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego oraz studiom doktoranckim i karierze po doktoracie.

Podczas wrześniowego Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Konferencje poprzedzające Narodowy Kongres Nauki odbyły się już w Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu. Kolejne organizowane będą m.in. w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi.

Wśród uczestników konferencji głos zabiorą autorytety społeczności akademickiej, władz rządowych, w tym minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jego współpracownicy.

Osoby zainteresowane programem spotkania i debat powinny zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-programowa-nkn-sciezki-kariery-akademickiej-i-rozwoj-mlodej-kadry-naukowej

 Wszystkie konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki są transmitowane na żywo w internecie na stronie www.nauka.gov.pl i www.nkn.gov.pl.

(nieżyjący filozof) - to wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Nagroda ma promować naukową wrażliwość i honorować tych badaczy, którzy przekraczają granice swoich specjalizacji, i nie tkwiąc wyłącznie w ciszy pracowni i laboratoriów robią coś cennego dla innych

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Proponując kandydatury do nagrody warto podjąć kontakt z członkami wymienionymi na podstronie „Stypendyści” specjalizujących się w dziedzinie nauki zbliżonej do specjalności kandydata.

 Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy też piękna statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

Kandydatury można nadsyłać do dnia 31 stycznia 2017 r. w postaci "wniosku o przyznanie nagrody" w wersji papierowej i elektronicznej.

Regulamin Nagrody oraz formularz zgłaszania kandydatów dostępne na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/regulamin-nagrody.

 

Podkategorie

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

W dniu 28 września br. w IBB PAN odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wybrano na nim nowe władze Oddziału.

więcej więcej