logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

FameLab jest międzynarodowym konkursem, zachęcającym naukowców do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, aby w trzy minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej.

 

Naukowcy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacji naukowej, ćwiczyć jasność przekazu i lubią dzielić się pasją do nauki, zapraszani są do udziału w szóstej polskiej edycji konkursu FameLab.

Konkurs jest adresowany do osób, które skończyły 23 lata i studiują (na czwartym, piątym lub szóstym roku studiów jednolitych lub na studiach drugiego stopnia) bądź pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych. FameLab jest też dla tych, którzy chcą opowiedzieć o własnych badaniach lub tych, którzy - choć jeszcze ich nie prowadzą, to chcą się podzielić pasją do nauki.

 Uczestnicy zakwalifikowani do finału uczestniczą w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. - intensywnym kursie z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów. Zwycięzca weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival. Laureat głosowania publiczności otrzyma voucher językowy - nagrodę od British Council. Pula nagród w konkursie FameLab Poland 2017 to ponad 40 tys. złotych.

 Zainteresowani Konkursem proszeni są o przesłanie DO 23 STYCZNIA 2017 roku maksymalnie trzyminutowego film z wystąpieniem w języku polskim na dowolny naukowy temat. Na tej podstawie wybrani zostaną półfinaliści. Spośród nich - podczas zmagań na scenie - wyłonionych zostanie 10 finalistów. Nowością w tegorocznej edycji konkursu są zasady dotyczące wystąpień "na żywo". Jeżeli prezentowany temat dotyczy zagadnień z zakresu współczesnej nauki, co do których nie ma jeszcze pełnej, ugruntowanej wiedzy, lub powszechnej zgody co do interpretacji posiadanych wyników, uczestnik podczas swojego wystąpienia musi przedstawić różne punkty widzenia i interpretacje dotyczące danego tematu. Uczestnicy finału Konkursu powinni dwa tygodnie przed finałem dostarczyć krótki opis swojej prezentacji oraz wskazać źródła, którymi się posiłkowali.

Półfinał konkursu planowany jest na 25 lutego; a finał krajowy na 13 maja 2017 roku. Finałową rozgrywkę poprzedzi szkolenie Masterclass, które odbędzie się między 31 marca a 2 kwietnia. Finał międzynarodowy odbędzie się między 6 a 11 czerwca w brytyjskim Cheltenham.

Edycję polską Konkursu FameLab organizuje Centrum Nauki Kopernik. Konkurs ma znamiona światowego formatu; od „narodzin” w roku 2004 na Cheltenham Science Festival stał się jednym z najważniejszych konkursów komunikacji naukowej. Partnerstwo z British Council od 2007 roku sprawiło, że FameLab ma znaczenie globalne. W ciągu pięciu lat do polskiej edycji konkursu zgłosiło się prawie 400 naukowców, a wielu spośród uczestników Konkurów stało się świetnymi popularyzatorami nauki, pozostając aktywnymi badaczami.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://famelab.org.pl., a Regulamin na: http://famelab.org.pl/docs/Regulamin_Konkursu_FameLab_2017.pdf

 

Centrum Nauki Kopernik zaprasza na cykl wykładów prowadzonych przez naukowców (w tym członków PTBioch) w każdą środę, począwszy od 11 stycznia do 8 lutego b.r. Przed każdym wykładem p. prof. Magdalena Fikus przedstawi nowości naukowe w miniprezentacji o nazwie "Co nowego w mikroświecie".

W programie spotkań:

11 stycznia wykład Wiesława W. Jędrzejczaka "Krew" oraz Leonory Bużańskiej "Komórki macierzyste"

18 stycznia wykład Pawła Grzesiowskiego "Szczepionki" i Marka Gniadkowskiego "Antybiotyki"      

25 stycznia wykład Janusza Siedleckiego "Nowotwory - geneza" oraz Cezarego Szczylika "Nowotwory - terapia"  

1 lutego wykład  Pawła Golika "Homo Geneticus" i Andrzeja Friedmana "Parkinson, Alzheimer - geny i choroby"

4 lutego Takao Ishikawy "Spotkania z naukowcami w kawiarni"

8 lutego wykład Ryszarda Międzybrodzkiego i Wojciecha Fortuny "Rdzeń kręgowy - regeneracja"

Spotkania poprowadzą Wiktor Gajewski i Marcin Zaród.

Na wszystkie spotkania wstęp wolny

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.kopernik.org.pl    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki przeznacza 65 mln zł na stypendia, staże naukowe i małe granty, i otwiera nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA.

Naukowcy mogĄ ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Centrum ogłasza także konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5 – stypendium w wysokości 4,5 tys. miesięcznie dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską

Nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1 – stypendium dla naukowców ze stopniem doktora (uzyskany nie wcześniej niż 3 lata temu)

Nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Budżet edycji 30 mln zł

UWERTURA – konkurs dla naukowców ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN

Nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Budżet: 5 mln zł

MINIATURA - konkurs adresowany do osób ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych. Dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł

Nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu-20 mln zł

Szczegóły informacji: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Polska Kapituła Nagrody ogłosiła zwycięzców 16 listopada podczas uroczystej gali w Warszawie.; Kapitule przewodniczył prof. dr hab. med. Cezary Szczylik z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

 Prix Galien jest przyznawane firmom i jednostkom za badania, najnowsze technologie i innowacyjne produkty. W tym roku Kapituła Nagrody uwzględniła w konkursie cztery kategorie: innowacyjny produkt leczniczy, innowacyjne odkrycie naukowe, innowacyjny wyrób medyczny oraz innowacyjna kampania zdrowotna.

Panią prof. Grażynę Ginalską (członek PTBioch) z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nagrodzono za "innowacyjne odkrycie naukowe". Laureatka opracowała „sztuczną kość” tj. biomateriał implantacyjny nowej generacji dla medycyny regeneracyjnej. 

W kategorii „innowacyjny produkt leczniczy” mogą być przyznane cztery nagrody: za preparat stosowany w lecznictwie otwartym i zamkniętym, za szczepionkę oraz za innowacyjny sierocy produkt leczniczy.

W lecznictwie otwartym za największe osiągnięcie polska kapituła nagrody uznała w tym roku empagliflozynę – jedyny stosowany doustnie nowoczesny lek przeciwcukrzycowy zmniejszający u diabetyków ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38 proc.

Za najbardziej innowacyjne produkty lecznicze w lecznictwie zamkniętym uznano ibrutynib - innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaka z komórek płaszcza i makroglobulinemię Waldenstroema (chorobę powodującą rozrost komórek limfoplazmocytowych wytwarzających immunoglobulinę).

W podkategorii „innowacyjna szczepionka” pierwsze miejsce zajęła 9-walentna szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego o najszerszym zakresie ochrony przed chorobami wywoływanymi przez wirusa HPV. Zarażenie tym patogenem zwiększa u kobiet ryzyko raka szyjki macicy.

Najlepszym innowacyjnym sierocym produktem leczniczym okazał się blinatumomab – pierwsza przełomowa immunoterapia zarejestrowana do stosowania u pacjentów z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia.

W trzeciej kategorii „innowacyjny wyrób medyczny” podobnie jak w 2015 r. nie przyznano nagrody.

W czwartej kategorii - „innowacyjna kampania zdrowotna” - za najciekawszą kapituła uznała profilaktyczno-edukacyjną kampanię „Servier dla Serca”, której głównym celem – jak napisano w uzasadnieniu - jest zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wynikających z nich zagrożeń, a także badania profilaktyczne i promocja profilaktyki oraz zdrowego stylu życia.

Konkurs Prix Galien odbywa się poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pn, Kanadą oraz Izraelem w kilkunastu krajach Europy, m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, Włoszech, Turcji. Co dwa lata zdobywcy Prix Galien z poszczególnych krajów biorą udział w konkursie International Prix Galien, który wyróżnia najważniejsze innowacje w skali globalnej.

W 2014 roku nagrodę międzynarodową (za stworzenie Krajowej Sieci Teleaudiologii) zdobył polski Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego.

Nagrodę ufundował w 1970 r. we Francji farmaceuta Roland Mehl, jego intencją było promowanie znaczących i najbardziej przełomowych postępów dokonanych w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Z biegiem lat nagroda zyskała prestiż i uznanie na całym świecie. Uważana jest za największe wyróżnienie w zakresie urządzeń medycznych po Nagrodzie Nobla w dziedzinie medycyny.

Nazwa Prix Galien pochodzi od imienia Klaudiusza Galena, greckiego ojca farmacji i medycyny, utalentowanego eksperymentatora, anatoma i filozofa, którego odkrycia wywarły bardzo duży wpływ na rozwój nauki. (Wg PAP).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje programy stypendialne dla naukowców, i zaprasza od stycznia 2017 r. do uczestnictwa w nowych edycjach konkursowych.

Program FIRST TEAM jest adresowany do naukowców, bez względu na narodowość, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. Celem Programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach rozwoju i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej.

Termin aplikacji; rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017. Wnioski on line, dokumentacja konkursowa n stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Program HOMING adresowany jest do młodych doktorów przebywających poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych lub zamierzających przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub którzy przyjechali do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Celem Programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Termin aplikacji: rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017. Dokumnetacja konkursowa  na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

Program POWROTY jest skierowany do młodego doktora (niezależnie od narodowości) posiadającego stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat. Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem. Aplikując można ubiegać się o finansowanie projektów zgodnie z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, o ile posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego. Wnioski można składać od 10 stycznia do 10 marca 2017 r. Dokumentacja konkursowa  na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta /powroty/

Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - TEAM - proponuje wsparcie zespołom badawczym realizującym obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym przełomowe badania naukowe ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

Termin składania aplikacji do 16.01.2017. Terminy kolejnych naborów rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017.  Więcej szczegółowych informacji w witrynie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ .

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonychprzez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gopooddarczej, bądź w realizwoaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Termin składania aplikacji – do 16.01.201. Terminy kolejnych naborów rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017. Informacje, dokumnetacja kinkursowa na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

 Informacje o programach  stypendialnych proponowanych przez Fundację Nauki Polskiej, których terminy aplikowania są późniejsze są dostępne w witrynie FNP: http://www.fnp.org.pl


 

 

Podkategorie

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

Wybrano władze Oddziału Warszawskiego na kolejną kadencję.

W dniu 28 września br. w IBB PAN odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wybrano na nim nowe władze Oddziału.

więcej więcej