logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

MIT Enterprise Forum Poland rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu akceleracji startupów, realizowanego w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. W ramach projektu pomocy początkującym przedsiębiorcom udzielą największe polskie i międzynarodowe organizacje: PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM, Grupa Adamed, Intel, Visa oraz Hewlett Packard Enterprise. Dzięki grantowi przyznanemu MIT Enterprise Forum Poland w pilotażowym konkursie ScaleUp, zrealizowanym w ramach rządowego programu Start In Poland, startupy, które zakwalifikują się do programu, uzyskają również szansę na dofinansowanie działalności w kwocie nawet do 200 tys. zł. oraz wsparcie w postaci usług o wartości do 50 tys. zł.

Celem projektu jest pomoc startupom, które rozwijają unikalne technologie, w przyspieszeniu procesu komercjalizacji proponowanych rozwiązań. Innowacyjne polskie mikro i małe firmy mogą składać dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem strony internetowej mitefpoland.org od 1 marca do 15 maja 2017 roku.

Obszerne informacje na stronie: http://mitefpoland.org/programu-akceleracji/

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – druga edycja

MAB jest konkursem umożliwiającym uzyskanie środków na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Terminy nadsyłania zgłoszeń do kolejnych konkursów w ramach programu:

30.06.2017 oraz 30.06.2018

Informacje o programie, dokumenty, formularze na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza na szkolenie w zakresie składania wniosków do programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Celem MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki w programie MAB. Uczestnikiem warsztatu może być potencjalny główny wnioskodawca lub drugi wnioskodawca w projekcie MAB. Zainteresowani szkoleniem proszeni są o przeczytanie zamieszczonego w kolejnym komunikacie o MAB opisu formalnych wymagań stawianych wnioskodawcom w projekcie MAB, aby stwierdzić, czy kwalifikują się do udziału w szkoleniu.

Terminy szkoleń (zainteresowani wybierają tylko jeden z nich):

16 marca, godz. 10:30 – 14:30

24 marca, godz. 10:30 – 14:30

Miejsce szkolenia: siedziba FNP, ul. I.Krasickiego 20/22, Warszawa

Informacje szczegółowe: http://www.fnp.org.pl/miedzynarodowe-agendy-badawcze-szkolenia-dla-wnioskodawcow/

Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, twórca i pierwszy kierownik Katedry Cytobiochemii w Uniwersytecie Łódzkim, należy do pierwszej powojennej generacji polskich biochemików. 

Urodziła się 1 kwietnia 1923 r. w Lidzie (pow. Nowogródek), gdzie mieszkała do końca 1945 roku. W ramach ewakuacji ze wschodnich terenów Polski od 19 grudnia 1945 r. mieszkała w Łodzi. Studia wyższe odbyła na Wydziale Stomatologicznym, należącym do 1949 roku do Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1951 uzyskała dyplom lekarza stomatologa, a w 1963 dyplom lekarza medycyny.

Działalność zawodowa Pani Profesor związana była od początku i nieprzerwanie, do przejścia na emeryturę w 1993 roku, z Uniwersytetem Łódzkim i pierwszą w Polsce Katedrą Biochemii utworzoną 1 września 1945 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przez Profesora Antoniego Dmochowskiego. Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz zatrudniona została w tej Katedrze 1 stycznia 1950 r., zajmując kolejno stanowiska od zastępcy asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1961 roku na podstawie rozprawy z zakresu deoksyrybonukleoprotein trzustki bydlęcej, a stopień naukowy docenta w 1965 roku na podstawie pracy habilitacyjnej nt. deoksyrybonukleoprotein trzustki bydlęcej i niejednorodności histonów tego narządu. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych został Jej nadany w roku 1973, a profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych w roku 1986.

Po przejściu na emeryturę w 1993 roku Profesor L. Kłyszejko-Stefanowicz nie rozstała się z macierzystą Uczelnią; długo prowadziła wykłady z cytobiochemii, uczestniczyła w zebraniach naukowych Katedry Cytobiochemii UŁ oraz pracy Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich. Żywo interesowała się badaniami naukowymi oraz kształceniem kadry i wspierała swoich uczniów cennymi radami i wskazówkami. O Jej aktywności zawodowej i ogromnej pracowitości najlepiej świadczy fakt, że właśnie w tym okresie napisała podręcznik pt. Cytobiochemia, który ukazał się nakładem PWN w latach 1995 i 1998 , a jego rozszerzone i unowocześnione wydanie w roku 2002. Zdaniem recenzentów Cytobiochemia jest dziełem wybitnym, klasy światowej, napisanym z prawdziwym talentem dydaktycznym, wypełniającym istotną lukę wydawniczą z zakresu biochemii komórki. Stanowi doskonałe źródło wiedzy o poszczególnych elementach strukturalnych i wydarzeniach molekularnych w komórce tak dla studentów i pracowników wydziałów przyrodniczych szkół wyższych i placówek PAN, jak również nauczycieli szkół średnich. Wyrazem uznania wartości merytorycznej i dydaktycznej podręcznika Cytobiochemia było uhonorowanie w 1996 roku Profesor Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Podręcznik „Cytobiochmia” został także doceniony w całej aktywności dydaktycznej Pani Profesor przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, wyróżniając Ją. Nagrodą im. Prof. Antoniego Dmochowskiego (za szczególne osiągnięcia dydaktyczne). Pani Profesor była pierwszą laureatką tej Nagrody.

Była aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Przez dłuższy czas pełniła m.in. funkcję przewodniczącej Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1975-1982), wiceprzewodniczącej Oddziału Łódzkiego PTBioch  (1967-1971) i wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego (1977-1980) Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Profesor Leokadię Kłyszejko-Stefanowicz, zmarłą 27 lutego b.r., pożegnano 1 marca br.; spoczęła w rodzinnej mogile na cmentarzu Rzymskokatolickim Doły w Łodzi. Tym, którzy pozostali niezmiernie trudno jest pogodzić się z Jej odejściem, bowiem odszedł Człowiek o niezwykłej osobowości, ujmujący skromnością i wrażliwością.

Zachowajmy Ją w naszej wdzięcznej pamięci!

Startuje kolejna odsłona przeglądu dokumentów o największych umysłach epoki! Docs + Science oraz Fundacja dla AGH zapraszają na kolejną edycję tego niezwykłego wydarzenia! Zeszłoroczny pokaz niezwykłych filmów dokumentalnych prezentujących sylwetki najwybitniejszych umysłów epoki okazał ię sukcesem organizacyjnym. Fundacja dla AGH wspólnie z Krakowską Fundacją Filmową  zapraszają na nowy cykl z serii Docs+Science. Pionierzy. 

PIONIERZY to seria filmowych spotkań z wybitnymi naukowcami. Pomysłodawcą i twórcą wydarzenia jest dziennikarz naukowy, Karol Jałochowski. Obecny cykl będzie się składał się z trzech filmów o współczesnych myślicielach obdarzonych odwagą podważania obowiązujących paradygmatów. Z dala od akademickich sal, w wybranych przez siebie miejscach, bohaterowie poszczególnych odcinków rozważają fundamentalne kwestie dotyczące rzeczywistości. Seria została wyprodukowana przez tygodnik POLITYKA przy wsparciu Centrum Technologii Kwantowych Narodowego Uniwersytetu Singapuru kierowanego przez Artura Ekerta – instytucji naukowej patronującej temu międzynarodowemu przedsięwzięciu.

Harmonogram spotkań, i szczegóły dotyczące przeglądu na stronie: http://madreksiazki.org/kategorie/filmy/docsscience-pionierzy-sezon-2/

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej