logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Po raz szesnasty Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii wraz z Samodzielną Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej Pomorskego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zapraszają zainteresowanych do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” Wiosenna edycja odbędzie się pod hasłem „Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów. Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych. Płyny z jam ciała”. Sympozjum odbędzie się w sobotę 18 marca 2017r. w godz. 10.00-15.30, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie. Informacje szczegółowe dotyczące udziału i programu konferencji w witrynie Uczelni: https://www.pum.edu.pl/wydarzenia/xvi-konferencja-naukowo-szkoleniowa.-postepy-w-diagnostyce-chorob-autoimmunologicznych.-wspolczesna-medycyna-kilka-zaskakujacych-faktow.-nerki-w-szczegolnych-sytuacjach-klinicznych.-plyny-z-jam-ciala.

Rozpoczęła się rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Poznaniu.

23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiać się będzie, jak poprawić pozycję polskiej nauki w rankingu światowym. Problemem jest niska aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council, a to wskazuje na ograniczoną zdolność do proponowania przełomowych programów badawczych. Słaba pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w pewnym stopniu skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych.. Administracja państwowa i środowiska akademickie muszą wypracować lepsze metody interwencji w naukę; niezbędna jest przemyślana polityka inwestycyjna, przemieszczenie środków finansowych, w tym także mechanizmy finansowego wspierania doskonałości naukowej i działania organizacyjne. Nowy system musi inaczej traktować jednostki doskonałe naukowo niż te odbiegające od tego poziomu, doceniać jakościowe aspekty twórczości naukowej, a nie tylko wymiar ilościowy. System parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych wymaga korekty. Należy rozpoznać bariery instytucjonalne, które utrwalają przeciętność i zastanowić się jakie zmiany strukturalne będą wspierać doskonałość naukową.

Konferencję wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje Uniwersytet Adama Mickiewicza wspólnie z Polską Akademią Nauk. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny i program Konfrencji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych.

W internecie będzie można śledzić transmisję na żywo z konferencji.

Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą zaprasza na konferencję naukową z udziałem gości z USA, Niemiec i Finlandii, poświęconą pamięci Prof. D. Steinberga, współtwórcy amerykańskiego  programu  edukacji cholesterolowej i hipotezy udziału utlenionych lipidów w patogenezie miażdżycy.

 

Konferencja pt. "Badania nad miażdżycą w erze statyn" odbędzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 24. i 25. marca 2017 r.
Organizatorzy do udziału zachęcają szczególnie doktorantów z całego kraju,  podejmujących tematykę badań podstawowych  klinicznych w zakresie chorób układu krążenia.

W dniu 25 marca będzie możliwość wygłoszenia 15-minutowych komunikatów w języku angielskim..
Zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału oraz streszczeń komunikatów do
dnia 25 lutego na adres: aparzonko@wum.edu.pl

 Udział w konferencji jest bezpłatny

 

 

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne dynamizują wymianę naukową i akademicką między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, o których informacje zawarte są na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Także zapewniają sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni (do 6100 euro)

Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018 potrwa do 5 marca b.r.

W dniu 10 stycznia b.r Fundacja Nauki Polskiej była organizatorem spotkania - debaty tematycznie odnoszącej się do Ustawy 2.0 - citius- altius - fortius? poświęconej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce

W debacie uczestniczyli liderzy trzech zespołów eksperckich przygotowujących na zamówienie MNiSW propozycje założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego: prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Hubert Izdebski z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego i dr hab. Arkadiusz Radwan z Instytutu Allerhanda. Spotkanie poprowadził dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò. Pełny zapis debaty dostępny jest pod adresem http://www.fnp.org.pl/ustawa-2-0-transmisja-online-z-debaty-fnp/.

Citius - altius -fortius znaczą "szybciej - wyżej - mocniej". Autorem tego zawołania jest kaznodzieja, dominikanin Henri Didon (1840-1900). Słowa te wypowiedział podczas wręczania nagród zwycięzcom szkolnych zawodów sportowych w marcu 1891 roku, zachęcając w ten sposób uczniów do sportowej rywalizacji. Słowa te słyszał Pierre de Coubertin obecny na zawodach i uroczystości. Stały się one w roku 1894, za sprawą de Couberitna, mottem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, i dewizą zmagań olimpijskich od Igrzysk w Antwerpii w roku 1920.

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarna Konferencję "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" , która odbędzie się w dniach 14 - 16 czerwca 2023, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37a w Toruniu....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Kongres BIO23 Szczecin - składanie streszczeń dostępne jest do 15 czerwca 2023.

Kongres BIO23 Szczecin - składanie streszczeń dostępne jest do 15 czerwca 2023.

Szanowni Państwo przypominamy, że składanie streszczeń na V Kongres BIO2023 w Szczecinie dostępne jest do 15 czerwca 2023. https://bio2023.ptbioch.edu.pl/abstract-submission/

więcej więcej