logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Jubilat - Prof. Stanisław Bielecki, jeden z liderów polskiej biotechnologii - obchodzi 9 listopada b.r. 70. Urodziny. Piękne  życzenia urodzinowe składa Zarząd Główny, a Współpracownicy dołączają list, jakże serdeczny!

 

Add multos annos, Panie Profesorze! 

 

Sandomierzanin z urodzenia, Łodzianin z wyboru

Profesor Stanisław Bielecki urodził się 70 lat temu w Sandomierzu. W 1970 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów poznał obecną żonę Marię. Po ich ukończeniu podjął pracę w Instytucie Biochemii Technicznej, którym kieruje od 1998 roku. Znakomicie łączył życie rodzinne ze swym powołaniem zawodowym. Doktorem nauk technicznych został w 1978 r, stopień doktora habilitowanego nadano mu w 1990 r, a osiem lat później - tytuł profesora. W międzyczasie pojawiły się na świecie dzieci: córka Ewa i syn Piotr.

Swoją karierę na Wydziale Chemii Spożywczej rozpoczynał pod skrzydłami prof. Edwarda Galasa, który wówczas budował pierwszą w Polsce Szkołę Biochemii Technicznej. Założyciel Instytutu Biochemii Technicznej szybko poznał się na młodym adepcie nauki, a dzisiejszy Jubilat ciężką pracą i zaangażowaniem odpowiadał na dawane mu szanse i nowe wyzwania. Był to przecież okres naszej polskiej rzeczywistości, kiedy wymiana naukowa nie była łatwa, a dostęp do źródeł światowej wiedzy mocno skomplikowany. Jeszcze jako młody asystent otrzymał wówczas mało powszechną możliwość wyjazdu na roczny staż do dobrego japońskiego uniwersytetu w Osace. Po powrocie wprowadził nowoczesne techniki badawcze do eksperymentów realizowanych w Instytucie. Prof. Galas będąc rektorem PŁ w latach 1975-1981 powiedział, iż „jego uczeń także zostanie Rektorem PŁ”. Przewidywania się sprawdziły bowiem Jubilat był zarówno prodziekanem, dziekanem, prorektorem jak i w latach 2008 – 2016 pełnił funkcje Rektora PŁ. Od początku swej działalności zawodowej Stanisław Bielecki związany jest z Politechnika Łódzką, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery nauczyciela akademickiego od asystenta do profesora zwyczajnego. Był współorganizatorem pierwszego w Polsce kierunku kształcenia w zakresie biotechnologii, jak również aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiej Federacji Biotechnologii od momentu jej powstania w 1978 roku, będąc między innymi członkiem sześcioosobowego Zarządu tego biotechnologicznego gremium. Jego pasje naukowe rozwijały się od badań nad budową i enzymatyczną hydrolizą biopolimerów ściany komórkowej drożdży po biosyntezę biopolimerów mających szereg użytecznych aplikacji; od biochemii technicznej, przez biotechnologię przemysłową do biogospodarki, której jest ekspertem zarówno krajowym jak i europejskim.

Obecnie zajmuje się biokatalizą, enzymatyczną syntezą oligosacharydów, syntezą bakteryjnej celulozy, biotechnologią molekularną. Z jego inspiracji zakres badań Instytutu rozszerzył się o tematy, wykorzystujące nowoczesne techniki molekularne – inżynierię genetyczną, funkcjonalną genomikę, bioinformatykę, hodowle komórkowe i tkankowe. Prace naukowe obejmują miedzy innymi nowoczesne biomateriały (nanoceluloza bakteryjna), wykorzystanie odpadowej biomasy roślinnej przy użyciu metod biorafinacji i transformacji mikrobiologicznej do otrzymywania różnych produktów, mikrobiologiczną solubilizację węgla brunatnego, a także opracowania metod bioremediacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi. W IBT prowadzone są także badania w zakresie krystalografii białek, nutrigenomiki.

Osiągnięcia zespołu Profesora Bieleckiego charakteryzują się interdyscyplinarnością oraz mają znamiona oryginalności i wysokiego zaawansowania technologicznego, szczególnie w obszarze biomateriałów. Są one również znakomitym przykładem skuteczności zintegrowanych działań z zakresu biotechnologii molekularnej i przemysłowej oraz medycyny w osiąganiu nowych rozwiązań ważnych problemów.

Był pomysłodawcą i współorganizatorem nowego kierunku kształcenia Biogospodarka, uruchomionego po raz pierwszy w bieżącym roku akademickim wspólnie przez trzy uczelnie (PŁ, PW, WAT).

Prof. S. Bielecki bardzo aktywnie działa w różnych krajowych towarzystwach naukowych.

Jest członkiem Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, przewodniczącym Sekcji Biotechnologii PTBioch. Był jednym z inicjatorów powstania Polskiej Federacji Biotechnologii.

Był współorganizatorem 8-miu międzynarodowych i 6-ciu krajowych konferencji oraz kongresów naukowych, między innymi sympozjum „Food Biotechnology” pod auspicjami EFB. Wypromował 14-tu doktorów i ponad 100 magistrów i inżynierów. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji, 63 patenty i zgłoszenia patentowe, jest współautorem trzech monografii i współredaktorem książki „Food Biotechnology”.

Nadal jest bardzo czynny zarówno w sferze naukowej, dydaktycznej, jak i w działalności na rzecz budowania polskiej biotechnologii w Europie i świecie. Wydaje się uprawnione stwierdzenie, że Jubilat należy do liderów polskiej biotechnologii.Prof. S. Bielecki został uhonorowany miedzy innymi nagrodami indywidualnymi I i II stopnia MNSWiT, wyróżniony tytułem doktora Honoris Causa University of Strathclyde w Glasgow.

Jego motto życiowe mocno uwidaczniające się w różnych sytuacjach to służyć ludziom i nauce; najważniejszy jest dla niego człowiek.

Obecnie cieszy się wszystkimi osiągnięciami swoich dzieci, a także dwójką uzdolnionych muzycznie wnucząt: Mikołajem i Michaliną. Jest nadal człowiekiem bardzo aktywnym, dbającym o rozwój środowiska naukowego, o rozwój własnego instytutu oraz człowiekiem z wieloma planami na przyszłość.

Sto lat, Profesorze!

Przyjaciele

Pan prof. Jan Barciszewski zaprasza do Poznańskiego Klubu RNA, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19, w środę,  9 listopada  2016 r. o godz. 17:00 na kolejne spotkanie w Klubie, którego tematem będzie:

Autofagia - zjadanie siebie samego czy oczyszczanie komórki

Wykładowcą będzie   Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  z Uniwersytetu  Gdańskiego.

Autofagia jest ważnym procesem w fizjologii komórki o kluczowym znaczeniu dla zdrowia człowieka.
Za odkrycia w tym obszarze Dr  Yoshinori Ohsumi z Tokyo Institute of Technology, otrzymał tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Dyskusję poprowadzi dr Adam Ciesiołka z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza Polaków i obcokrajowców z Londynu (i okolic) na spotkanie informacyjne w King's College London w dn. 4. listopada b.r.

Podczas spotkania, prowadzonego w jęz. angielskim będzie można zapoznać się z ofertą grantów dla młodych i doświadczonych badaczy, niezależnie od narodowości.

Swoje portfolio prezentować będą: FNP, NCN oraz NCBR.

FNP zaprasza zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i rejestracja:

http://www.fnp.org.pl/en/polish-info-day-at-the-kings-college-london/

W dniu 23 października b.r podczas uroczystej Gali w siedzibie redakcji tygodnika przyznano, już po raz szesnasty, Nagrody Naukowe „Polityki”. Z kilkuset aplikujących do Nagrody Kapituła Konkursu przed miesiącem wybrała 15 finalistów, a spośród nich jury drugiego etapu, w którym zasiadają między innymi ludzie kultury, dziennikarze, przedsiębiorcy czy społecznicy wyłoniło 5 Laureatów. Finaliści otrzymują nagrody w wysokości 10 tysięcy zł, a Laureaci – 30 tysięcy zł.

Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu.

Jury Konkursu przyznało nagrody w kategoriach: nauki społeczne – dr Adamowi Gendźwiłowi z Uniwersytetu Warszawskiego; nauki o życiu – dr n. med. Marcinowi Krawczykowi z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; nauki ścisłe – dr Maciejowi Dołędze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie urlopowany na Uniwersytecie Wrocławskim; nauki techniczne – dr inż. Urszuli Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Grono wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych Polityki liczy już 272 osoby.

Jednym z 15 finalistów Konkursu został członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego dr Aleksander Czogalla, adiunkt w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Czogalla bada naturę zjawisk zachodzących na powierzchniach błon lipidowych na poziomie pojedynczych cząsteczek, wykorzystując między innymi metodę „DNA origami”. Nowatorsko poszukuje przyczyn procesów prowadzących do powstania nowotworów na poziomie błon biologicznych. Poznanie tych procesów będzie służyć w przyszłości projektowaniu skutecznych terapii. W działalności naukowej wykorzystuje kompetencje nabyte w pracy w przemyśle i w ośrodku badawczo-rozwojowym.

Nagrody Naukowe „Polityki” mają naukowcom posiadającym już za sobą pewne dokonania, i pragnącym zająć stałe miejsce w interesujących ich dziedzinach nauki, pomóc tak finansowo jak i psychicznie.

Prezentacja sylwetki finalistów i laureatów oraz relacja z Gali pod adresem: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe

Pani prof. dr hab. Ewa Stachowska,  kierująca Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaprasza do bezpłatnego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt. Neurobiota- jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.

Obrady toczyć się będą w dniu 19 listopada b.r. od godz. 9:30 w Auli im. Prof. Skoczowskiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. 26. Kwietnia 10.

O autyzmie, depresji i innych zaburzeniach funkcjonowania mózgu spowodowanych przez dysbiozę będą mówić wspaniali wykładowcy i doświadczeni praktycy. Konferencję uzupełni część warsztatowa.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa i programu Konferencji pod linkiem:

https://www.pum.edu.pl/konferencje/szczegoly-konferencji/miedzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-pt.-neurobiota-jak-jelita-zmieniaja-funkcjonowanie-mozgu.-wyzwania-diagnostyczne-i-terapeutyczne

 

Podkategorie

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease"

W imieniu organizatorów zapraszamy na Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease", organizowanej przez pracowników ICHB PAN w Poznaniu, w dniach 28-30 września 2022 r. Więcej informacji w zakładce Konferencje / Zaproszenia Na Konferencje...

więcej więcej