logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Fundacja Nauki Polskiej realizowała przez 2 lata (2014-2016) projekt Responsible Research and Innovation (RRI). Założeniem projektu było dążenie do łączenie szerokiej sfery badań ze sferą innowacji, co więcej inicjatorzy projektu i oczekiwali, że skutki najlepiej uprawianej nauki oraz podejmowanych innowacji będą angażowane na potrzeby społeczeństwa. Projekt był finansowany z 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

W projekcie, oprócz Fundacji, brało udział 25 różnych instytucji z krajów Unii Europejskiej.

W ramach projektu został stworzony ogólnodostępny portal internetowy– tzw. RRI Toolkit – zawierający rozbudowany zestaw narzędzi ułatwiających zrozumienie idei odpowiedzialnych badań i innowacji i jej wdrożenie. Portal jest adresowany do szerokiego grona odbiorców – naukowców, decydentów, edukatorów, popularyzatorów nauki oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji o pozytywach wynikających z realizacji projektu RRI można przeczytać na stronie FNP http://www.fnp.org.pl/fundacja-zakonczyla-projekt-rri-tools/

O projekcie pisze w ostatnim numerze czasopismo „Science”, http://www.sciencemag.org/careers/2017/01/be-responsible-researcher-reach-out-and-listen

Naukowcy, którzy wezmą udział w piątej edycji programu "Mobilność Plus", mogą uzyskać stypendium w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie na pobyt w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym.

Bardzo przyjazny Program Mobilność Plus jest skierowany do młodych naukowców w wieku do 35. r.ż., z różnych dziedzin nauki, aby pomóc im w rozwoju kariery naukowej. Laureaci Programu uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program finansuje również: pobyt za granicą małżonka i /lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

 Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 15 marca 2017 roku. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne  na stronie http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/mobilnosc-plus.html

  

Konferencja poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki Odbędzie się w Katowicach w dniach 26 i 27 stycznia. Konferencja Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” będzie czwartą z dziewięciu spotkań zaplanowanych przed Narodowym Kongresem Nauki. Poza analizą rozwoju młodej kadry zdiagnozowane zostaną zagrożenia, wskazane kierunki i przedstawione konkretne rozwiązania, także legislacyjne. Wśród różnych punktów programu Konferencji znajdzie się debata o rozwoju młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0; o systemie uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego oraz studiom doktoranckim i karierze po doktoracie.

Podczas wrześniowego Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Konferencje poprzedzające Narodowy Kongres Nauki odbyły się już w Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu. Kolejne organizowane będą m.in. w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi.

Wśród uczestników konferencji głos zabiorą autorytety społeczności akademickiej, władz rządowych, w tym minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jego współpracownicy.

Osoby zainteresowane programem spotkania i debat powinny zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-programowa-nkn-sciezki-kariery-akademickiej-i-rozwoj-mlodej-kadry-naukowej

 Wszystkie konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki są transmitowane na żywo w internecie na stronie www.nauka.gov.pl i www.nkn.gov.pl.

(nieżyjący filozof) - to wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Nagroda ma promować naukową wrażliwość i honorować tych badaczy, którzy przekraczają granice swoich specjalizacji, i nie tkwiąc wyłącznie w ciszy pracowni i laboratoriów robią coś cennego dla innych

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Proponując kandydatury do nagrody warto podjąć kontakt z członkami wymienionymi na podstronie „Stypendyści” specjalizujących się w dziedzinie nauki zbliżonej do specjalności kandydata.

 Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy też piękna statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

Kandydatury można nadsyłać do dnia 31 stycznia 2017 r. w postaci "wniosku o przyznanie nagrody" w wersji papierowej i elektronicznej.

Regulamin Nagrody oraz formularz zgłaszania kandydatów dostępne na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/regulamin-nagrody.

 

FameLab jest międzynarodowym konkursem, zachęcającym naukowców do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, aby w trzy minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej.

 

Naukowcy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacji naukowej, ćwiczyć jasność przekazu i lubią dzielić się pasją do nauki, zapraszani są do udziału w szóstej polskiej edycji konkursu FameLab.

Konkurs jest adresowany do osób, które skończyły 23 lata i studiują (na czwartym, piątym lub szóstym roku studiów jednolitych lub na studiach drugiego stopnia) bądź pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych. FameLab jest też dla tych, którzy chcą opowiedzieć o własnych badaniach lub tych, którzy - choć jeszcze ich nie prowadzą, to chcą się podzielić pasją do nauki.

 Uczestnicy zakwalifikowani do finału uczestniczą w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. - intensywnym kursie z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów. Zwycięzca weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival. Laureat głosowania publiczności otrzyma voucher językowy - nagrodę od British Council. Pula nagród w konkursie FameLab Poland 2017 to ponad 40 tys. złotych.

 Zainteresowani Konkursem proszeni są o przesłanie DO 23 STYCZNIA 2017 roku maksymalnie trzyminutowego film z wystąpieniem w języku polskim na dowolny naukowy temat. Na tej podstawie wybrani zostaną półfinaliści. Spośród nich - podczas zmagań na scenie - wyłonionych zostanie 10 finalistów. Nowością w tegorocznej edycji konkursu są zasady dotyczące wystąpień "na żywo". Jeżeli prezentowany temat dotyczy zagadnień z zakresu współczesnej nauki, co do których nie ma jeszcze pełnej, ugruntowanej wiedzy, lub powszechnej zgody co do interpretacji posiadanych wyników, uczestnik podczas swojego wystąpienia musi przedstawić różne punkty widzenia i interpretacje dotyczące danego tematu. Uczestnicy finału Konkursu powinni dwa tygodnie przed finałem dostarczyć krótki opis swojej prezentacji oraz wskazać źródła, którymi się posiłkowali.

Półfinał konkursu planowany jest na 25 lutego; a finał krajowy na 13 maja 2017 roku. Finałową rozgrywkę poprzedzi szkolenie Masterclass, które odbędzie się między 31 marca a 2 kwietnia. Finał międzynarodowy odbędzie się między 6 a 11 czerwca w brytyjskim Cheltenham.

Edycję polską Konkursu FameLab organizuje Centrum Nauki Kopernik. Konkurs ma znamiona światowego formatu; od „narodzin” w roku 2004 na Cheltenham Science Festival stał się jednym z najważniejszych konkursów komunikacji naukowej. Partnerstwo z British Council od 2007 roku sprawiło, że FameLab ma znaczenie globalne. W ciągu pięciu lat do polskiej edycji konkursu zgłosiło się prawie 400 naukowców, a wielu spośród uczestników Konkurów stało się świetnymi popularyzatorami nauki, pozostając aktywnymi badaczami.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://famelab.org.pl., a Regulamin na: http://famelab.org.pl/docs/Regulamin_Konkursu_FameLab_2017.pdf

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej