logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza na szkolenie w zakresie składania wniosków do programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Celem MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki w programie MAB. Uczestnikiem warsztatu może być potencjalny główny wnioskodawca lub drugi wnioskodawca w projekcie MAB. Zainteresowani szkoleniem proszeni są o przeczytanie zamieszczonego w kolejnym komunikacie o MAB opisu formalnych wymagań stawianych wnioskodawcom w projekcie MAB, aby stwierdzić, czy kwalifikują się do udziału w szkoleniu.

Terminy szkoleń (zainteresowani wybierają tylko jeden z nich):

16 marca, godz. 10:30 – 14:30

24 marca, godz. 10:30 – 14:30

Miejsce szkolenia: siedziba FNP, ul. I.Krasickiego 20/22, Warszawa

Informacje szczegółowe: http://www.fnp.org.pl/miedzynarodowe-agendy-badawcze-szkolenia-dla-wnioskodawcow/

Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, twórca i pierwszy kierownik Katedry Cytobiochemii w Uniwersytecie Łódzkim, należy do pierwszej powojennej generacji polskich biochemików. 

Urodziła się 1 kwietnia 1923 r. w Lidzie (pow. Nowogródek), gdzie mieszkała do końca 1945 roku. W ramach ewakuacji ze wschodnich terenów Polski od 19 grudnia 1945 r. mieszkała w Łodzi. Studia wyższe odbyła na Wydziale Stomatologicznym, należącym do 1949 roku do Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1951 uzyskała dyplom lekarza stomatologa, a w 1963 dyplom lekarza medycyny.

Działalność zawodowa Pani Profesor związana była od początku i nieprzerwanie, do przejścia na emeryturę w 1993 roku, z Uniwersytetem Łódzkim i pierwszą w Polsce Katedrą Biochemii utworzoną 1 września 1945 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przez Profesora Antoniego Dmochowskiego. Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz zatrudniona została w tej Katedrze 1 stycznia 1950 r., zajmując kolejno stanowiska od zastępcy asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1961 roku na podstawie rozprawy z zakresu deoksyrybonukleoprotein trzustki bydlęcej, a stopień naukowy docenta w 1965 roku na podstawie pracy habilitacyjnej nt. deoksyrybonukleoprotein trzustki bydlęcej i niejednorodności histonów tego narządu. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych został Jej nadany w roku 1973, a profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych w roku 1986.

Po przejściu na emeryturę w 1993 roku Profesor L. Kłyszejko-Stefanowicz nie rozstała się z macierzystą Uczelnią; długo prowadziła wykłady z cytobiochemii, uczestniczyła w zebraniach naukowych Katedry Cytobiochemii UŁ oraz pracy Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich. Żywo interesowała się badaniami naukowymi oraz kształceniem kadry i wspierała swoich uczniów cennymi radami i wskazówkami. O Jej aktywności zawodowej i ogromnej pracowitości najlepiej świadczy fakt, że właśnie w tym okresie napisała podręcznik pt. Cytobiochemia, który ukazał się nakładem PWN w latach 1995 i 1998 , a jego rozszerzone i unowocześnione wydanie w roku 2002. Zdaniem recenzentów Cytobiochemia jest dziełem wybitnym, klasy światowej, napisanym z prawdziwym talentem dydaktycznym, wypełniającym istotną lukę wydawniczą z zakresu biochemii komórki. Stanowi doskonałe źródło wiedzy o poszczególnych elementach strukturalnych i wydarzeniach molekularnych w komórce tak dla studentów i pracowników wydziałów przyrodniczych szkół wyższych i placówek PAN, jak również nauczycieli szkół średnich. Wyrazem uznania wartości merytorycznej i dydaktycznej podręcznika Cytobiochemia było uhonorowanie w 1996 roku Profesor Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Podręcznik „Cytobiochmia” został także doceniony w całej aktywności dydaktycznej Pani Profesor przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, wyróżniając Ją. Nagrodą im. Prof. Antoniego Dmochowskiego (za szczególne osiągnięcia dydaktyczne). Pani Profesor była pierwszą laureatką tej Nagrody.

Była aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Przez dłuższy czas pełniła m.in. funkcję przewodniczącej Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1975-1982), wiceprzewodniczącej Oddziału Łódzkiego PTBioch  (1967-1971) i wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego (1977-1980) Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Profesor Leokadię Kłyszejko-Stefanowicz, zmarłą 27 lutego b.r., pożegnano 1 marca br.; spoczęła w rodzinnej mogile na cmentarzu Rzymskokatolickim Doły w Łodzi. Tym, którzy pozostali niezmiernie trudno jest pogodzić się z Jej odejściem, bowiem odszedł Człowiek o niezwykłej osobowości, ujmujący skromnością i wrażliwością.

Zachowajmy Ją w naszej wdzięcznej pamięci!

Startuje kolejna odsłona przeglądu dokumentów o największych umysłach epoki! Docs + Science oraz Fundacja dla AGH zapraszają na kolejną edycję tego niezwykłego wydarzenia! Zeszłoroczny pokaz niezwykłych filmów dokumentalnych prezentujących sylwetki najwybitniejszych umysłów epoki okazał ię sukcesem organizacyjnym. Fundacja dla AGH wspólnie z Krakowską Fundacją Filmową  zapraszają na nowy cykl z serii Docs+Science. Pionierzy. 

PIONIERZY to seria filmowych spotkań z wybitnymi naukowcami. Pomysłodawcą i twórcą wydarzenia jest dziennikarz naukowy, Karol Jałochowski. Obecny cykl będzie się składał się z trzech filmów o współczesnych myślicielach obdarzonych odwagą podważania obowiązujących paradygmatów. Z dala od akademickich sal, w wybranych przez siebie miejscach, bohaterowie poszczególnych odcinków rozważają fundamentalne kwestie dotyczące rzeczywistości. Seria została wyprodukowana przez tygodnik POLITYKA przy wsparciu Centrum Technologii Kwantowych Narodowego Uniwersytetu Singapuru kierowanego przez Artura Ekerta – instytucji naukowej patronującej temu międzynarodowemu przedsięwzięciu.

Harmonogram spotkań, i szczegóły dotyczące przeglądu na stronie: http://madreksiazki.org/kategorie/filmy/docsscience-pionierzy-sezon-2/

Optymistyczna wiadomość dla fascynatów nauki i dobrej lektury nadeszła z Krakowa, bowiem rusza kolejna edycja konkursu MĄDRA KSIĄŻKA ROKU! Znane są już nominacje, a 20 kwietnia b.r. ogłoszona zostanie lista nagrodzonych i wręczone zostaną statuetki Euklidesa dla najlepszych książek popularnonaukowych wydanych w Polsce w 2016 roku. Konkurs już po raz drugi organizują wspólnie Uniwersytet Jagielloński i Fundacja Popularyzacji Nauki im.Euklidesa wydawca portalu Mądre Książki

.

W Jury tegorocznego konkursu zasiadają naukowcy i popularyzatorzy nauki: prof. Stanisław Kistryn – fizyk, dr hab. Jarosław Bodzekarcheolog, dr hab. Piotr Wojtal – paleontolog, Aleksandra Stanisławska – dziennikarka naukowa, Leszek Szumlas – archeolog i popularyzator nauki, Michał Olszewski – dziennikarz, pisarz, polonista.

Naukowcy rożnych specjalności nominowali 15 publikacji wydanych w 2016 roku, wśród nich znajdują się książki adresowane do dorosłych, jak i do dzieci.

Książki nominowane dla dorosłych (m.in.):
W rzeczy samej. Osobliwe historie wspaniałych materiałów, które nadają kształt naszemu światu. Autor: Mark Miodownik
Krótka historia rozumu. Od pierwszej myśli człowieka do rozumienia Wszechświata. Autor: Leonard Mlodinow
Triumf nasion. Jak ziarna, pestki i orzechy podbiły królestwo roślin i zmieniły naszą cywilizację, autorstwa Thora Hansona.
Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka? Autor: Robin Dunbar.
Dla dzieci nominowano, m.in.:
Botanicum. Muzeum roślin. Książka napisana przez autorki:: Katie Scott, Kathy Willis z
Fach, że ach! Autorstwa Silvie Sanža.

Konkurs patronatem objęli:

  • Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Fundacja Traditio Europae
  • Noc Książki
  • Portal Internetowy Lustro Biblioteki
  • Fundacja dla AGH
  • Portal Egiptologia.pl

Więcej informacji na stronie: http://madraksiazkaroku.pl/aktualnosci/rusza-kolejna-edycja-konkursu-madra-ksiazka-roku-2016/.

Wszechnica PAU i Muzeum w Gliwicach serdecznie zapraszają na wykład prof. Łukasza Andrzeja Turskiego  z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, pod tytułem: „ Czy w XXI wieku szkoła ma jeszcze  sens?”. Wykład odbędzie się w  dniu 23 lutego (czwartek) o godz. 16.00 w Willi Caro, ul. Dolnych Wałów 8a, w Gliwicach. Wstęp wolny.

Prof. Turski autor około 100 prac z fizyki teoretycznej, jest znanym popularyzatorem wiedzy, zwłaszcza upowszechnianiem fizyki, za co otrzymał Medal Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Prof. Turski Zorganizował pierwszy Piknik Naukowy w Warszawie, i był jednym z pomysłodawców i organizatorów Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a obecnie jest przewodniczącym rady programowej tej instytucji.

Incjatorem spotkań Wszechnicy PAU w Gliwicach i organizatorem otwartych wykładów jest znakomity  biolog molekularny, biochemik, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. med. Mieczysław Chorąży; dziś emerytowany i ciągle aktywny pracownik naukowy Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r. w Oddziale Lubelskim odbyła się on-line VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych,...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

DYPLOM DLA PROF. ANDRZEJA LEGOCKIEGO

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić...

więcej więcej