logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

List nowego Zarządu O/Warszawskiego PTBioch.

Na wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego powstaje nowoczesne Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, które mieścić się będzie w budynku przy ul. Narutowicza 17c w Szczecinie.

Jego całkowity koszt wynosi ok. 11 000 000 zł, z czego 6 803 889,75 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Powołanie Centrum jest m.in. pokłosiem badań realizowanych przez zespół naukowców pod kierunkiem laureata nagrody Nobla Zachodniopomorskiego (2014) dra hab. Pawła Cięszczyka, prof. US.

W skład Centrum wchodzić będą kompletnie wyposażone laboratoria: genetyki, biochemii, fizjologii oraz kinezjologii i biomechaniki. Dzięki tej inwestycji WKFiPZ będzie jedną z pierwszych tego typu w Europie najnowocześniej wyposażonych jednostek naukowych prowadzących badania naukowe z zakresu kultury fizycznej, sportu i medycyny sportowej.

Niemierzalnym rezultatem realizacji tego projektu będzie dalszy rozwój takich dyscyplin, jak: medycyna, traumatologia, rehabilitacja czy geriatria.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu oraz rozpoczęcie działalności badawczej planowane jest na przełom wiosny/lata 2015 r.

Źródło (oraz więcej informacji): Przegląd Uniwersytecki nr 4-6 / 2014 str. 82-83 (http://www.przeglad.usz.edu.pl/attachments/article/0/PU_czerwiec2014_internet.pdf)

Rada Miejska Wrocławia, na jednym z ostatnich posiedzeń w roku 2014 nadała nowemu rondu imię Profesora Tadeusza Baranowskiego. Rondo znajduje się na obrzeżu miasta w miejscu, które się dynamicznie rozwija. Niedaleko jest zespół klinik przy ul. Borowskiej.

Więcej informacji w zakładce Wydarzenia w Oddziałach

Rada Miejska Wrocławia, na jednym z ostatnich posiedzeń w roku 2014 nadała nowemu rondu imię Profesora Tadeusza Baranowskiego. Rondo znajduje się na obrzeżu miasta w miejscu, które się dynamicznie rozwija. Niedaleko jest zespół klinik przy ul. Borowskiej.

Profesor Tadeusz Baranowski, jako pionier Wrocławia, współtworzył i organizował Wydział Lekarski w 1945 r. Był wychowankiem Jakuba Karola Parnasa; jako pierwszy przeprowadził krystalizację białka, odkrył dehydrogenazę fosfoglicerynową (zwaną enzymem Baranowskiego); stworzył wrocławską szkołę enzymologiczną. Zdaniem Rady Miejskiej praca u podstaw na rzecz środowiska naukowego Wrocławia oraz dokonania naukowe, szeroko sięgające poza granice Polski, zasługują na upamiętnienie Profesora Baranowskiego. (przyg. prof. Janina Kwiatkowska – Korczak)

rondo

Fundacja Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. O stypendium mogą ubiegać się niemieccy uczeni planujący pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Stypendium mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy.

Dofinansowanie oferowane przez FNP wynosi 4 000 € miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.

Aby zgłosić kandydata do stypendium należy wypełnić wniosek dostępny na stronie FNP, http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2017 r.


Podkategorie

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease"

W imieniu organizatorów zapraszamy na Neuro RNA conference "RNA regulation in brain function and disease", organizowanej przez pracowników ICHB PAN w Poznaniu, w dniach 28-30 września 2022 r. Więcej informacji w zakładce Konferencje / Zaproszenia Na Konferencje...

więcej więcej