logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Na wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego powstaje nowoczesne Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, które mieścić się będzie w budynku przy ul. Narutowicza 17c w Szczecinie.

Jego całkowity koszt wynosi ok. 11 000 000 zł, z czego 6 803 889,75 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Powołanie Centrum jest m.in. pokłosiem badań realizowanych przez zespół naukowców pod kierunkiem laureata nagrody Nobla Zachodniopomorskiego (2014) dra hab. Pawła Cięszczyka, prof. US.

W skład Centrum wchodzić będą kompletnie wyposażone laboratoria: genetyki, biochemii, fizjologii oraz kinezjologii i biomechaniki. Dzięki tej inwestycji WKFiPZ będzie jedną z pierwszych tego typu w Europie najnowocześniej wyposażonych jednostek naukowych prowadzących badania naukowe z zakresu kultury fizycznej, sportu i medycyny sportowej.

Niemierzalnym rezultatem realizacji tego projektu będzie dalszy rozwój takich dyscyplin, jak: medycyna, traumatologia, rehabilitacja czy geriatria.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu oraz rozpoczęcie działalności badawczej planowane jest na przełom wiosny/lata 2015 r.

Źródło (oraz więcej informacji): Przegląd Uniwersytecki nr 4-6 / 2014 str. 82-83 (http://www.przeglad.usz.edu.pl/attachments/article/0/PU_czerwiec2014_internet.pdf)

Rada Miejska Wrocławia, na jednym z ostatnich posiedzeń w roku 2014 nadała nowemu rondu imię Profesora Tadeusza Baranowskiego. Rondo znajduje się na obrzeżu miasta w miejscu, które się dynamicznie rozwija. Niedaleko jest zespół klinik przy ul. Borowskiej.

Więcej informacji w zakładce Wydarzenia w Oddziałach

Rada Miejska Wrocławia, na jednym z ostatnich posiedzeń w roku 2014 nadała nowemu rondu imię Profesora Tadeusza Baranowskiego. Rondo znajduje się na obrzeżu miasta w miejscu, które się dynamicznie rozwija. Niedaleko jest zespół klinik przy ul. Borowskiej.

Profesor Tadeusz Baranowski, jako pionier Wrocławia, współtworzył i organizował Wydział Lekarski w 1945 r. Był wychowankiem Jakuba Karola Parnasa; jako pierwszy przeprowadził krystalizację białka, odkrył dehydrogenazę fosfoglicerynową (zwaną enzymem Baranowskiego); stworzył wrocławską szkołę enzymologiczną. Zdaniem Rady Miejskiej praca u podstaw na rzecz środowiska naukowego Wrocławia oraz dokonania naukowe, szeroko sięgające poza granice Polski, zasługują na upamiętnienie Profesora Baranowskiego. (przyg. prof. Janina Kwiatkowska – Korczak)

rondo

Fundacja Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. O stypendium mogą ubiegać się niemieccy uczeni planujący pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Stypendium mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy.

Dofinansowanie oferowane przez FNP wynosi 4 000 € miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.

Aby zgłosić kandydata do stypendium należy wypełnić wniosek dostępny na stronie FNP, http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2017 r.


12. edycja konkursu Popularyzator Nauki - nowej formule - rozpocznie się w połowie sierpnia b.r. i trwać będzie do połowy października. W konkursie kandydaci do tytułu Popularyzatorów roku 2016 będą rywalizować o nagrody w pięciu kategoriach: Naukowcy, Animatorzy, Zespoły, Instytucje oraz Media. W konkursie nagradza się osoby, zespoły lub/i instytucje, które potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi ludzi niezwiązanych z nauką, pomagają zrozumieć nowości naukowe, znaleźć się blisko nieznanych spraw, niejednokrotnie dostępnych jedynie wąskiemu gronu specjalistów. .

W tegorocznej edycji konkursu kapituła spośród wszystkich zgłoszeń wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która wyjątkowo twórczo i skuteczne promuje naukę.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą już od połowy sierpnia do połowy października br..

W kategorii Naukowiec rywalizują osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi uprawiających popularyzację naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

W kategorii Animator kandydatami do tytułu mogą się zgłaszać osoby nie mające stopnia doktora, tj. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.

W bieżącej edycji konkursu pojawiła się kategoria Zespół. Jest to szansa dla fascynatów nauki, znajomych wspólnie popularyzujących naukę. Nie muszą być z jednej instytucji naukowej.

W kategorii Instytucja kandydatami do nagrody mogą być instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne przedsiębiorstwa.

O nagrodę w kategorii Media mogą aspirować dziennikarze, media, redakcje, też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe, np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Kandydata do nagrody nominować może każdy, za zgodą zgłaszanego, ale w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Pozaregulaminowe Wyróżnienie Redakcji PAP - Nauka w Polsce im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną zostanie przyznane przez redakcję; nie przewiduje się zgłaszania kandydatów.

Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

Formularze zgłaszania kandydatów zostaną udostępnione w sierpniu b.r. w witrynie http://naukawpolsce.pap.pl/popularyzator-nauki-2016/

Statuetkę dla laureatów konkursu zaprojektował Michał Kempiński, projektant i architekt. Jest ona wykonana z krzemienia pasiastego oraz pirytu pozyskanego z polskich złóż, z materiałów, które zapewniają powstanie ognia. Tworzywa statuetki nawiązują do pasji rozpalania ludzkiej myśli, wyobraźni, symbolizują ogień działania w objaśnianiu świata.

statuetka

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarna Konferencję "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" , która odbędzie się w dniach 14 - 16 czerwca 2023, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37a w Toruniu....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Uroczystość wręczenia Nagrody im. JK Parnasa

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu Głównego połączone z Galą rozdania nagród PTBioch oraz wykładem laureata nagrody im. JK Parnasa

więcej więcej