logo PTBIOCH

logo FEBS

SOCIAL MEDIA

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

więcej więcej

NAGRODA PARNASA DLA MARCINA NOWOTNEGO

NAGRODA PARNASA DLA MARCINA NOWOTNEGO

Podczas V Kongresu BIO2023, w dniu 13 września br., prof. dr hab. Marcin Nowotny (Warszawa) wygłosił Wykład Parnasowski, który rozpoczął tegoroczne spotkanie biochemików w Szczecinie. Decyzją kapituły Nagrody im. J. K. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, kierowanej przez prof. Andrzeja Legockiego, nagrodę za rok 2022 otrzymali autorzy publikacji, której wiodącym autorem jest prof. dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

więcej więcej

ROTYSLAV STOIKA CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ROTYSLAV STOIKA CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, które odbyło się w Szczecinie w czasie Kongresu BIO2023, podjęło uchwałę o nadaniu prof. Rotyslavowi Stoice tytułu Członka Honorowego.

więcej więcej

BIO2023: NAGRODA MOZOŁOWSKIEGO

BIO2023: NAGRODA MOZOŁOWSKIEGO

W trakcie Kongresu BIO2023 przyznano Nagrodę im. Włodzimierza Mozolowskiego. Intencją Nagrody jest wyróżnienie młodych biochemików za szczególnie dobre i interesujące przedstawienie wartościowych prac biochemicznych na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

więcej więcej

FEBS National Lecture

FEBS National Lecture

W czasie Kongresu BIO2023 Szczecinie, w dniu 15 września br. prof. Graziella Pellegrini (University of Modena e Reggio Emilia, Modena) wygłosiła wykład pt. „Stem cells properties for clinical application: what is needed?”. Prof. Graziella Pellegrini jest współtwórczynią nowatorskiej metody leczenia uszkodzenia rogówki z wykorzystaniem rąbkowych komórek macierzystych oraz terapii genowej pęcherzowego oddzielania się naskórka.

więcej więcej

Kongres BIO23 w Szczecinie zakończony

Kongres BIO23 w Szczecinie zakończony

W dniach 13-16 września br. odbył się w Szczecinie 5-ty Kongres BIO2023, który jednocześnie był 52-gim spotkaniem członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Kongres był organizowany przez Oddział Szczeciński PTBioch kierowany przez prof. Barbarę Dołęgowską. Wykład Parnasa, inaugurujący Kongres, wygłosił prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (Warszawa). W Kongresie wzięło udział 254 uczestników, w tym 82 młodych naukowców. Odbyło się 68 wykładów, przedstawiono 44 doniesienia ustne i 127 prezentacji posterowych.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Wydarzenie w O/Krakowskim

W dniu 29 czerwca b.r.  na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7.Krakowski odbył się wykład: "Adaptation mechanism of plants to freezing stress – from the viewpoint of cell wall" , którywygłosił: Dr Daisuke Takahashi z Graduate School of Science and Engineering,...

więcej więcej

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład Krzysztofa Chylińskiego

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład Krzysztofa Chylińskiego

23.06. br, odbył się w Krakowie za pośrednictwem platformy ZoomThe Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race Waltera Isaacsona, wykład otwarty jednego z bohaterów książki, dra Krzysztofa Chylińskiego, 

więcej więcej

Wydarzenie w O/Wrocławskim - PIKNIK BIOCHEMICZNY

16 czerwca br. w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, odbył się Piknik Biochemiczny zorganizowany przez: Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików Komisja Inżynierii Biomedycznej Oddziału Wrocławskiego PAN.

więcej więcej

Wydarzenie w O/Toruńskim - V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji" Toruń, 14 - 16 czerwca 2023

W dniach 14 - 16 czerwca br. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji"

więcej więcej

Wydarzenie w O/Warszawskim - sympozjum on-line „Mikrobiota człowieka – zasiedlanie, powiązania z chorobami, potencjał terapeutyczny”

 22 marca br., odbyło się sympozjum „Mikrobiota człowieka – zasiedlanie, powiązania z chorobami, potencjał terapeutyczny”. Organizatorami wydarzenia był: Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. Impact Factor 2,349.

    więcej więcej